HVC ziet het misgaan met recycling van bodemassen

Foto: HVC

Algemeen directeur Dion van Steensel van HVC noemt het ‘zorgelijk’ dat het in ons land slecht gesteld is met de recycling van bodemassen. Met de eigen installatie in Alkmaar levert HVC uitsluitend vrij toepasbare bodemas. Maar er worden in Nederland nog steeds ongereinigde bodemassen afgezet, aldus Afval Online.

 

Bodemas is het materiaal dat overblijft na de verbranding van afval in een afvalenergiecentrale. Het wordt gebruikt voor de fundering van wegen, ophogingen; geluids- en zichtwallen en steun- en afdeklagen voor stortplaatsen. ‘Zolang er nog ongereinigde bodemassen worden toegepast, zijn er grotere milieurisico’s dan nodig. Bovendien belemmert onzekerheid over het tweede hergebruik ervan de circulaire economie,’ aldus de baas van het afval- en energiebdrijf waarin ook Zaanstad aandelen heeft.

Omzeilen

Eerder deze maand verscheen de Signaalrapportage over bodemassen van de Inspectie Leefomgeving en Transport, waarin over deze kwestie aan de bel getrokken werd. ‘HVC is groot voorstander van de route van het ministerie om reiniging – en daarmee veilig en duurzaam hergebruik – van deze bouwstoffen te stimuleren,’ aldus Van Steensel. ‘De branche zou juist de rijen moeten sluiten in het belang van de circulaire economie.’ Vorig jaar is de wet aangescherpt om de kwaliteit van bodemassen te verbeteren. Bedrijven mogen ze alleen nog fabriceren als ze dermate schoon zijn dat er geen extra maatregelen nodig zijn, maar bedrijven blijken manieren te blijven zoeken om die strengere regels te omzeilen. Drie van de vier erkende Nederlandse afvalverwerkers blijven de slechtere kwaliteit bodemas op de markt brengen.

 

Reacties

Cookieinstellingen