112

Drugsconvenant voor gezamenlijk front tegen drugsproductie

Drugslabs zijn levensgevaarlijk en kunnen zich overal bevinden.
Drugslabs zijn levensgevaarlijk en kunnen zich overal bevinden.
Foto: Politie Noord-Holland

Het provinciale Drugsconvenant is vandaag in werking getreden met de handtekening van burgemeester Jan Hamming. De burgemeesters van de 33 andere gemeenten in de politieregio Noord-Holland gingen hem de afgelopen maand al voor.

Naast de gemeenten tekenden de politie, het Openbaar Ministerie, woningcorporaties en woningbouwverenigingen, netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdiensten het Drugsconvenant. Daarin staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en drugslabs beter kunnen worden opgespoord. Doordat een water- of electriciteitsleverancier een abnormale afname van water of elektra meldt, bijvoorbeeld. Het doel is om het moeilijker te maken om drugs te produceren, te verwerken, op te slaan en te verhandelen.

‘Zaak van aanpakken’

‘We moeten keihard de strijd aangaan met de georganiseerde drugscriminaliteit. Het gebeurt overal en is dichterbij dan veel mensen denken. De tijd van wegkijken is voorbij, het is nu zaak van aanpakken. Ik ben blij dat politie, justitie, de overheid en private partijen hierin zo goed samenwerken,’ zegt Hamming in een persbericht van de politie. Drugscriminaliteit brengt met zich mee dat de onderwereld zich met behulp van crimineel vergaard kapitaal verweeft met de bovenwereld. Om deze zogenoemde ondermijning effectief te kunnen aanpakken is samenwerking tussen verschillende partners noodzakelijk voor de opsporing en de vervolging van daders, aldus de politie.

Criminaliteit verandert

Eenheidscoördinator synthetische drugs bij de politie Noord-Holland Emile Delahaij legt uit dat het Hennepconvenant waarmee eerder werd gewerkt niet meer voldeed. ‘De afgelopen jaren hebben andere vormen van druggerelateerde criminaliteit een vlucht genomen. Het nieuwe en verruimde convenant heeft betrekking op zowel de hennepteelt als op de productie van bijvoorbeeld cocaïne en synthetische drugs. Met een goede en snelle uitwisseling van informatie tussen partners komen vermoedens van drugscriminaliteit eerder aan het licht en kunnen we beter samenwerken om hier tegen op te treden en de leefomgeving in Noord-Holland veiliger te maken.’

Enorme schade

De georganiseerde drugscriminaliteit zorgt voor niet alleen voor veel overlast en gevaarzetting in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Ook gaan de activiteiten gepaard met verschillende soorten fraude – zoals belastingontduiking, uitkerings- en zorgfraude en het witwassen van crimineel vermogen, illegale bewoning en energiediefstal. Zo worden de openbare orde en veiligheid en lokale economieën bedreigd. Het dumpen van het chemisch afval van een drugslab veroorzaakt daarnaast een enorme milieuschade, waarna het opruimen veel geld kost. Het nieuwe convenant vergroot de kans dat bijvoorbeeld waterschappen de gemaakte opruimkosten op de daders kunnen verhalen.

Melden

De politie is vaak afhankelijk van meldingen om drugsproductielocaties te kunnen oprollen. Vaak heeft de omgeving wel vermoedens dat er iets niet pluis is, maar meldt men dit niet. Een lab of kwekerij kan zich overal bevinden: op het platteland of in de stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. De productie van drugs is levensgevaarlijk voor de (directe) omgeving. De politie neemt daarom informatie en tips hierover altijd dankbaar aan. Voor wie een melding wil doen: bel de politie via het nummer 0900 – 8844 of deel uw kennis via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.

Reacties

Cookieinstellingen