112

Coentunnelbuis richting De Nieuwe Meer dicht na ongeluk

Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie

Door een ongeval in de rechterbuis van de Coentunnel in de richting van knooppunt De Nieuwe Meer afgesloten. De voertuigen worden geborgen en het ingesloten verkeer wordt weggeleid. Naar verwachting is de tunnelbuis rond 16:00 uur weer vrij, heeft Rijkswaterstaat laten weten.

De Coentunnel in de A10 heeft vier tunnelbuizen: twee voor het verkeer in zuidelijke en één voor het verkeer in noordelijke richting. De vierde is een zogeheten wisselbuis. Die laatste kan op verschillende manieren ingezet worden om de doorstroom van het verkeer te bevorderen. Zo is de wisselbuis tijdens de ochtendspits geopend voor het verkeer dat vanaf de A8 en de A10 Noord komt. Tijdens de avondspits is de buis geopend voor het verkeer dat vanaf de A5 en de A10 West richting de A8 wil.

Ongeluk

Ook kan hij ingezet worden bij bijvoorbeeld calamiteiten. Gebeurt er in een andere tunnelbuis een ongeluk, dan kan de wisselbuis geopend worden en kan het verkeer beter doorstromen. Dat gebeurt echter niet zo heel vaak. Als ingeschat wordt dat de afhandeling lang gaat duren, kiest Rijkswaterstaat ervoor om de wisselbuis te openen. Als de wisselbuis al in gebruik is voor het verkeer vanuit de andere rijrichting, zal deze openstelling eerst aangepast moeten worden naar een sluiting. In de verkeerscentrale worden dan kruisen en één of meerdere verdrijvingspijlen geplaatst. Zo wordt het verkeer gedwongen van de reguliere tunnelbuizen gebruik te maken.

Geschatte afhandelingstijd

Vervolgens wordt met behulp van camera’s gecontroleerd of er nog verkeer in de tunnelbuis rijdt of dat er voorwerpen op de weg liggen.Dit alles neemt tijd in beslag en de afweging om de tunnelbuis te openen is dan ook afhankelijk van de geschatte afhandelingstijd van een incident. De wegverkeersleiders maken dan de keuze tussen het verkeer door de wisselbuis te laten rijden of het verkeer om te laten rijden via de andere kant van de Ring-Amsterdam.

Reacties

Cookieinstellingen