Petitie en zienswijze tegen weigering 24/7 geopende busbrug

apr 10 , 10:54 Actueel
screenshot 20240410 105005
Er is een voorbeeld-zienswijze in omloop tegen de voorgenomen weigering van een natuurvergunning voor de 24/7-openstelling van busbrug De Binding én een petitie tegen dit voornemen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De petitie is inmiddels ruim 640 keer getekend. De bezwaarschriften kunnen in de bus worden gegooid aan Manderveen 17 en Cacaomolen 26.
De zienswijze ageert tegen 'de voortdurende beperkingen die worden opgelegd aan het gebruik van deze brug, die al sinds 1988/1989 in gebruik is'. Het is zeer teleurstellend dat, ondanks talloze procedures en rechtszaken, de volledige openstelling van de busbrug nog steeds niet is gerealiseerd. De sluitingstijden van 07:00 tot 09:00 uur en van 16:00 tot 18:00 uur, alleen op werkdagen, leiden tot onnodige verkeersopstoppingen en kilometerslange omwegen voor bewoners van Westerkoog en Westerwatering en belanghebbenden. Dit veroorzaakt niet alleen tijdverlies en ongemak, maar draagt ook bij aan een verhoogde uitstoot van stikstof, iets wat in deze tijd van milieubewustzijn onaanvaardbaar is,' aldus de zienswijze.
screenshot 20240410 104551
'Het argument dat de volledige openstelling van de busbrug stikstofverhogend zou zijn, is naar mijn mening dan ook volledig achterhaald. Integendeel, door het verminderen van het aantal omwegen en verkeersopstoppingen kan juist een significante vermindering van de stikstofuitstoot worden gerealiseerd. Het wordt tijd dat er een einde komt aan de eindeloze juridische strijd en dat er concrete stappen worden gezet om de volledige openstelling van busbrug De Binding te realiseren. Het is van essentieel belang voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze gemeenschap. Ik roep u daarom dringend op om uw besluit te heroverwegen en de vergunning voor de volledige openstelling van de busbrug toe te kennen. Het is tijd om de belangen van de bewoners voorop te stellen en een einde te maken aan deze onnodige belemmeringen.'

Zoektocht

De Omgevingsdienst beoordeelde de aanvraag van Zaanstad voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming in opdracht van Gedeputeerde Staten, en kwam tot de conclusie dat de - weliswaar geringe - extra uitstoot van stikstof toch té belastend is voor de beschermde natuur in de directe omgeving. Het college van Zaanstad zint nog op manieren om de permanente openstelling desondanks mogelijk te maken, bleek tijdens een recent vragenuur .