Bijna tien miljoen euro nodig voor nieuwbouw Jaspersstraat

mrt 21 , 13:48 Actueel
screenshot 20231130 101912
Het college vraagt de gemeenteraad om ruim 9,8 miljoen euro voor de nieuwbouw op de plek van de te slopen Spaghettiflat in de Jaspersstraat in Poelenburg. Daarbij hoort ook een multifunctioneel buurthuis ter vervanging van de verouderde Poelenburcht, het zogenoemde Huis van de Wijk .
Dat moet ook ruimte gaan bieden aan een groot aantal organisaties, waaronder De Bieb, het Sociaal Wijkteam, Jeugdteam en Centrum Jong. 'Het is een belangrijke voorziening in Poelenburg - Peldersveld, draagt bij aan een leefbare buurt en versterkt de positie van inwoners op tal van terreinen zoals ontmoeten, meedoen en gezondheid. Het is een geweldige impuls voor de buurt,' in de omschrijving van wethouder Harrie van der Laan. De investering van 2,8 miljoen die de gemeente erin doet moet deels worden terugverdiend door een kostprijsdekkende verhuur. Daarnaast komt het Rijk over de brug met een bijdrage van ruim 3,6 miljoen euro in het kader van het Pact Zaandam Oost.

Rochdale

Het nieuwbouwproject in de Jaspersstraat is een samenwerking tussen Zaanstad en woningcorporatie Rochdale. Er moeten maximaal 320 nieuwe woningen komen, zowel sociale huur als middenhuur en koop. Ook is er ruimte voor bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of fysiotherapie. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan voor het Huis van de Wijk en de benodigde financiële bijdrage, dan is de volgende stap het uitschrijven van een aanbesteding voor de realisatie van het complex, inclusief Huis van de Wijk. Naar verwachting wordt in de loop van dit jaar de bouwer/ontwikkelaar dan bekend en kan volgend jaar de sloper beginnen aan de Spaghettiflat.