Nautisch beheer Wilhelminasluis terug naar de gemeente

dec 13 2017, 13:34 Gemeente
wilhelminasluis
De provincie draagt het nautisch beheer van de Wilhelminasluis in Zaandam over aan Zaanstad.
Sinds begin 2015 de Waterverordening provincie Noord-Holland van kracht werd is de provincie als eigenaar van de sluis ook nautisch beheerder. In de praktijk blijkt het niet praktisch om voor de sluis een andere beheerder te hebben dan voor de Zaan. Om die reden heeft Haarlem de gemeente gevraagd om die taak namens de provincie uit te voeren.

Vergunningen bijzonder transport

Voor de gebruikers van de sluis verandert er weinig. De belangrijkste wijziging is dat vergunningen voor bijzonder transport weer bij de gemeente kunnen worden aangevraagd en dat die ook de bekendmakingen aan de scheepvaart gaat verzorgen. De verandering gaat naar verwachting begin 2018 in, nadat Zaanstad ermee heeft ingestemd en het besluit is gepubliceerd.