Gemeente wil weten of minima-regelingen voldoende bekend zijn

Foto: Google Street View

De gemeente wil graag in contact komen met inwoners met een laag inkomen die nog geen gebruikmaken van regelingen die de financiële zorgen wat kunnen verlichten. Om dat te bereiken wordt op vrijdag 28 februari een bijeenkomst gehouden in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein in Wormerveer.

De financiële regelingen die de gemeente kent zijn divers: denk aan huursubsidie, bijzondere bijstand, een voordelige zorgverzekering, de voedsel- en kledingbank, ‘prakkie over 075’, een vergoeding voor kinderopvang of kwijtschelding van de gemeentebelastingen. Maar niet iedereen die ervoor in aanmerking komt kent de mogelijkheden en maakt er dus ook geen gebruik van. Daarim wil ge gemeente met inwoners met lage inkomens in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Bent u ervan op de hoogte dat er financiële regelingen zijn die u misschien kunnen helpen? Zo ja, zoekt u wel eens naar informatie hierover en waar zoekt u dan precies naar?
  • Weet u welke financiële regelingen er bestaan? Hoe weet u dat?
  • Denkt u er wel eens over om met vragen over geld(problemen) naar een Sociaal Wijkteam te gaan? Waarom wel of niet?
  • Gaat u met vragen over geld(problemen) wel eens naar de gemeente? Waarom wel of niet?

De bedoeling van de middag is om in kaart te brengen of het aanbod vanuit de gemeente en de stad voldoende bij de doelgroep bekend zijn. En als dat niet zo is, wat daaraan kan woeden. Er is momenteel een nieuwe website met informatie over de voorzieningen voor minima in voorbereiding en ook daar wil de gemeente graag ideeën over horen van potentiële gebruikers. De middag in De Lorzie duurt van 14:00 tot 16:00 uur en aanmelden kan door een e-mail te sturen naar [email protected].

Reacties