Nieuwe raadsgriffier uit eigen gelederen: Jorrit Jongbloed

Jorrit Jongbloed.
Foto: Gemeente Zaanstad

De nieuwe raadsgriffier van Zaanstad komt, als de gemeenteraad daar op 21 maart haar goedkeuring aan hecht, uit de eigen gelederen van de griffie: de werkgeverscommissie van de raad heeft Jorrit Jongbloed (33) voorgedragen als opvolger van de vertrekkende raadsgriffier Ben Nijman. Jongbloed is nu raadsadviseur en plaatsvervangend griffier.

Jongbloed moet per 1 augustus Nijman (63) opvolgen, die met deeltijdpensioen gaat maar onder andere als ambtelijk secretaris de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten gaat ondersteunen en wordt lid van de raad van toezicht van welzijnsorganisatie Haarlem Effect. Nijman werkte ruim vijf jaar als griffier in Zaanstad en zijn vertrek wordt alom betreurd, maar ook begrepen: tijd voor iets anders.

Trots

De werkgeverscommissie bestaat de raadsleden Annemarie van Nieuwamerongen, Bas Westerhof, Jan de Laat en Ruud Pauw, met de burgemeester als hun adviseur. Zij werden bij hun keuze ondersteund door de adviescommissie met naast raadslid René Tuijn ook de gemeentesecretaris en twee personeelsleden van de raadsgriffie. Jongbloed zegt er trots op te zijn onderdeel te mogen zijn van de Zaanse ambtelijke organisatie en ‘dankbaar voor alle ontwikkelingsmogelijkheden die ik krijg’. ‘Het is heel bijzonder om Ben op te mogen volgen van wie ik zoveel heb mogen leren en daar profiteer ik graag de komende maanden nog van,’ zegt hij op de gemeentelijke website.

Reacties

0