Inwoners moeten planten, vlinders en bijen gaan inventariseren

Foto: Pixabay

De gemeente wil graag weten welke planten- en diersoorten hier voorkomen en roept daarvoor de hulp van de bevolking in. Zaankanters met kennis van planten, vlinders of bijen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 6 maart in Zaandijk, waar de Vlinderstichting, de KNNV en het ZNMC uitleg geven over de manier waarop de verschillende soorten in kaart worden gebracht.

Met een duidelijk beeld van de soorten flora en fauna in Zaanstad kan bij herhalingsonderzoeken onder andere inzicht worden verkregen in de vraag of bepaalde soorten hier voor- of juist achteruit gaan. Ook kan de gemeente bij projecten beter rekening houden met de op die plekken al aanwezige natuur en die waar mogelijk verder verbeteren.

Eerste bijeenkomst

Deze eerste bijeenkomst gaat over het in kaart brengen van planten, vlinders en bijen. De Vlinderstichting, de landelijke vereniging voor veldbiologie KNNV en het Zaans Natuur & Milieu Centrum geven uitleg over onder andere het herkennen en determineren van soorten, meetpunten en de registratie van meetgegevens. Wethouder Openbare Ruimte Gerard Slegers is ervan overtuigd dat er veel kennis zit bij inwoners over planten, vlinders en bijen. Hij hoopt dan ook dat veel Zaankanters zich aanmelden voor de bijeenkomst in het pand van drumband De Saen aan het Weefhuispad 5 in Zaandijk. Die is gratis en begint om 19:45 uur. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

 

Reacties