Ontwikkeling distributienetwerk waterstof in kaart gebracht

jun 13 , 11:23 Bedrijvigheid
screenshot 20240613 111844
Ondernemersvereniging Zaanstad Maakstad en Firan (specialisten op het gebied van infrastructuur voor energie) verkennen de ontwikkeling van een waterstofdistributienetwerk voor de Zaanse industrie. Naast elektrificatie wordt de inzet van waterstof als een doorslaggevende factor gezien in de energietransitie.
Op basis van een voorstudie van CE Delft naar verschillende scenario’s zetten het samenwerkingsverband van de Zaanse procesindustrie en Firan nu nieuwe stappen richting een waterstofnet waarmee de deelnemende ondernemingen de energie-intensieve warmtevoorziening duurzaam en aardgasvrij maken. Firan zorgt voor het schetsontwerp van het transport- en distributienetwerk dat waterstof vervoert naar de afnemers. De ambitie is dat het waterstofnetwerk voor Zaanstad Maakstad open staat voor verschillende producenten, importeurs en gebruikers van waterstof. In eerste instantie zijn zestien ondernemers betrokken bij het initiatief.

Extra impuls

Zaanstad Maakstad is een belangrijke speler in het Noorzeekanaalgebied. De deelnemende bedrijven werken dan ook nauw samen met onder meer de gemeente Zaanstad, de provincie en het programmabureau Noordzeekanaalgebied. Het plan voor een waterstofnetwerk past bij de duurzame ambities in de regio. Met de ontwikkeling van een distributieleidingennetwerk geven Zaanstad Maakstad en Firan een extra impuls aan de toepassing van waterstof. De lokale waterstofinfrastructuur wordt zodanig ontworpen dat er in de toekomst een verbinding mogelijk is met een nabijgelegen distributienet en/of met Waterstofnetwerk Nederland, het landelijke netwerk dat Hynetwork de komende jaren aanlegt. 'Zo ontstaat in Zaanstad een betrouwbare energie-oplossing die klaar is voor de toekomst.'