Provincie komt met geld voor duurzamere voedselketen

Foto: Provincie Noord-Holland

De provincie gaat dit jaar 700.000 euro inzetten voor het uitvoeren van de Voedselvisie. Dat gebeurt met subsidies voor projecten waarbij partijen uit de voedselketen samenwerken en bijdragen aan een duurzamere landbouw en aan kortere ketens in het voedselsysteem.

Noord-Holland streeft naar een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Dat betekent gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor mens en dier, het klimaat, de bodem, het water en de biodiversiteit. In de Voedselvisie 2020-2030 staan kansen en uitdagingen om te komen tot zo’n een duurzaam voedselsysteem. Om tot een duurzaam voedselsysteem te komen is het nodig dat alle partijen in de keten daaraan een steentje bijdragen: niet alleen de agrarische sector en de verwerkers zijn aan zet, maar ook bijvoorbeeld de retail en detailhandel, consumenten en afvalverwerkers.

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn samenwerkingen tussen boeren en ketenpartijen die zorgen voor meer plantaardige teelten voor Noord-Hollandse consumenten, of het realiseren van meer afzet van Noord-Hollandse producten in de provinciale supermarkten. Ook groepen boeren die samen willen leren hoe ze kringlopen kunnen sluiten of natuurinclusief kunnen produceren zijn welkom met hun aanvragen. Via de Noord-Holland voedsel initiatievenkaart kunnen ondernemers straks hun eigen projecten zichtbaar maken.

Ec

Reacties

Cookieinstellingen