Verhuizing van Suzuki Jonker en Autoschade K. van Oudenaren

Foto: Gemeente Zaanstad

Autoschade K. van Oudenaren en Suzuki Jonker verhuizen samen naar nieuwbouw aan de overkant van de Provincialeweg in Zaandam, naar het perceel Oud Zaenden 10. Daar zat eerder het naar Westzaan verkaste bedrijf BMN Bouwmaterialen. Het verouderde bedrijfspand wordt gesloopt.

Daarvoor in de plaats komen een autogarage met showroom en kantoor en een autoschadeherstelbedrijf met een berging. Het bestemmingsplan staat dat toe, maar is niet toegeschreven op de bouw van meerdere hoofdgebouwen op één perceel en daarom moet het worden gewijzigd. Daar moet de gemeenteraad nog mee akkoord gaan.

 

De verhuizing van Jonker en Van Oudenaren (hiernaast in de huidige situatie) maakt de weg vrij voor woningbouw aan aan de Houthavenkade. De keuze voor de situering van beide vertrekkende bedrijven in twee afzonderlijke, maar in beeld bij elkaar passende hoofdgebouwen past goed in het ruimtelijke beeld van de omgeving, oordeelt het college. Zo blijven er doorzichten naar de achterliggende haven en bedrijvigheid aanwezig.

 

In het kader van de Wet natuurbescherming is het initiatief beoordeeld ten aanzien van stikstofeffecten. Als onderdeel van de quickscan flora en fauna is een Aerius-calculatie gemaakt, die aantoont dat door het project in de gebruiksfase geen stikstofdepositie wordt veroorzaakt op de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. Daarnaast is het projectgebied onderzocht op mogelijke verblijfplaatsen van beschermde soorten zoals vleermuizen. Deze zijn niet aangetroffen.

De bestaande bebouwing wordt gesloopt.

 

Vanwege het ontbreken van concrete parkeernormen voor een autoshowroom en autoschadeherstelbedrijf is aansluiting gezocht bij de parkeernorm voor een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn dan 26 parkeerplekken voor auto’s vereist en 65 plekken voor fietsen. Het bouwplan voldoet daar ruimschoots aan. Er worden in totaal 150 autoparkeerplekken gerealiseerd, ook vanwege het stallen van voertuigen in reparatie of in de verkoop en er komen fietsenstallingen.

Voor zover bekend bestaat er van de zijde van de enkele omwonenden en bedrijven in de directe omgeving geen weerstand tegen het plan. Verder kunnen tijdens de inzagetermijn op een later moment nog zienswijzen worden ingediend.

Reacties

Cookieinstellingen