Workshop cyberveiligheid voor kleinere ondernemers Oostzaan

Foto: PVO Noord-Holland

PVO Noord-Holland en de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Oostzaan houden op 13 mei vanaf 18:30 uur in het gemeentehuis van Oostzaan een gratis workshop cyberweerbaarheid speciaal voor ZZP’ers en MKB-ondernemers. Om deelnemers voldoende aandacht te kunnen geven is er plek voor maximaal 50 deelnemers.

De workshop verschilt van andere omdat de deelnemers geholpen worden bij het nemen van concrete maatregelen om hun bedrijf cyberweerbaar te maken. De kleinere ondernemer en diens belevingswereld is het uitgangspunt. Zij lopen bij uitstek het risico om slachtoffer te worden, omdat onderzoek aantoont dat deze doelgroep enerzijds de risico’s van cybercrime te laag inschat en anderzijds vindt dat de noodzakelijke gedragsverandering te complex is. Tijdens de workshop wordt met concrete voorbeelden en acties toegewerkt naar een verandering van kennis, houding en gedrag.

Steeds meer slachtoffers

‘We worden overspoeld door gevallen van cybercrime die ondernemers machteloos laten. De kans dat je slachtoffer wordt, is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Daarom helpen we deelnemers bij de beveiliging van hun werkomgeving zodat ze stappen nemen in het verbeteren van cyberweerbaarheid,’ aldus Ellen Kleverlaan van PVO Noord-Holland. ‘De mens is in alle gevallen de zwakste schakel, maar gelukkig ook de belangrijkste oplossing. We geven de ondernemer geloof in eigen kunnen door al tijdens de workshop stappen te zetten om de cyberveiligheid op orde te brengen. Wat voor ondernemer je ook bent, en wat je achtergrond ook is, technisch of niet.’

Aanmelden voor de gratis workshop op 13 mei is verplicht en kan via de website van PVO Noord-Holland. Om mee te kunnen doen is het noodzakelijk om de eigen zakelijke laptop, tablet en/of telefoon mee te nemen. De bijeenkomst duurt tot 20:30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen