Evaluatie geurbeleid vertraagd door tekort aan mankracht

Foto: Google / Exter BV

Er is nog steeds geen evaluatie van het gemeentelijke geurbeleid door een tekort aan ambtelijke capaciteit. Er is een extern bureau ingehuurd om te helpen, laat het college weten na vragen van Flip Hoedemaeker van D66. De verwachting is dat de evaluatie kort na de zomer kan worden afgerond.

Die partij voorziet dat het lastig gaat worden om de ambitiekwaliteit in 2030 te begalen en daar is wethouder Wessel Breunesse het mee eens. Het is één van de zaken die uit de evaluatie moet blijken. De wethouder denkt in tegenstelling tot D66 echter nit dat de vertraging de bedrijfszekerheid en investeringsmogelijkheden van Zaanse bedrijven belemmert, hoewel aromafabrikant Exter zijn gewenste uitbreiding waarschijnlijk zal zien stranden omdat niet voldaan kan worden aan het geurbeleid.

Woningbouw

De reden hiervoor is een door de raad vastgesteld bestemmingsplan waarin woningen dichterbij het bedrijf zijn toegestaan. Zonder deze woningen aan de Houthavenkade zou er geen vuiltje aan de lucht zijn. De gemeente is met het bedrijf aan de Gerrit Bolkade in gesprek om ‘een toekomstbestendige oplossing’ te zoeken, aldus Breunesse in de antwoorden.

Cookieinstellingen