Vragen SP over last onder dwangsom voor Olam in Wormer

Foto: Google Street View

In hoeverre worden inwoners van Zaanstad blootgesteld aan de door cacaoverwerker Olam Cocoa (Ofi) in Wormer uitgestoten zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), waarvoor de vestiging aan de Veerdijk een last onder dwangsom kreeg opgelegd? Dat wil SP-raadslid Anna de Groot van het college horen. Ze stelde er schriftelijke vragen over.

Het Platform Zaanse Veenweidengebieden stelde onlangs vragen aan de Omgevingsdienst IJmond over diverse kwesties die spelen rond de vestiging van Olam in Wormer. Uit de antwoorden van de omgevingsdienst bleek onder meer er een last onder dwangsom is opgelegd voor drie overtredingen op het gebied van de uitstoot van ammoniak en ZZS. Olam tekende daar bezwaar tegen aan, dat door het college van Wormerland ongegrond werd verklaard.

Ammoniak

De Groot wil ook weten of er door de vestiging van Olam in Koog aan de Zaan eveneens ZZS worden uitgestoten en zo ja, om welke hoeveelheden het dan gaat. Olam in Wormer moet zelf de meetresultaten van de emmisies indienen bij de omgevingsienst en De Groot trekt daaruit de conclusie dat er dus geen onafhankelijke instantie is de uitstoot in de gaten houdt. Olam heeft in Koog aan de Zaan sinds 2019 de uitstoot van ammoniak teruggebracht, maar de collegafabriek in Wormer is dus op de vingers getikt voor het overschrijden van de maximaal toegestane hoeveelheid. Wordt ook daar gewerkt aan het terugbrengen van de ammoniakuitstoot en wat is daar inmiddels al aan gedaan, vraagt De Groot.

Reacties

Cookieinstellingen