'Wandelen over water' vraagt bijdrage voor voortbestaan

apr 23 , 8:52 Actueel
screenshot 20240422 160337
Staatsbosbeheer houdt al sinds 1997 elk jaar tijdens Pinksteren het evenement ‘Wandelen over water’ in het Guisveld, aan de achterkant van het station in Wormerveer. Bezoekers krijgen dan de unieke kans om de veenweidenatuur in de mooiste periode van het jaar te beleven. Dit jaar wordt deelnemers nadrukkelijk om een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd.

Beperkt budget

Staatsbosbeheer heeft een beperkt budget om recreatieve evenementen te realiseren en wil 'Wandelen over water' graag op de kalender houden. 'Het hele jaar wandelt, fietst, vaart of rijdt men langs de polder Westzaan en ziet men slechts een glimp van de speciale veenweidenatuur die hier voorkomt. Weidevogels, rietvogels, kleine zoogdieren en bijzondere vegetatie is het decor van een steeds verder verstedelijkt gebied,' is de eigenaar lyrisch over het natuurgebied. Het hele jaar schermt Staatsbosbeheer het gebied zo goed mogelijk af om de natuur en de dieren die er leven te beschermen. Maar elk jaar tijdens het Pinksterweekend, middenin het broedseizoen, mogen mensen er even van meegenieten.

Meer regels, meer kosten

Met behulp van drijvende loopbruggen wandelen ze dan over de watergangen en het speciaal gemaaide wandelpad door het Natura 2000-gebied. Het evenement is in de ruim 25 jaar dat het bestaat een bekend fenomeen geworden en is altijd gratis geweest. De laatste tien jaar zijn er veel regels bijgekomen: zo moet er jaarlijks een evenementenvergunning bij de gemeente worden aangevraagd met de daarbij behorende onkosten.
Een natuurtoets en vergunningstraject heeft ook verplichte maatregelen opgeleverd. Het speciaal gemaaide wandelpad moet bijvoorbeeld het hele jaar in stand worden gehouden. Daarnaast zorgen de steeds vaker voorkomende natte jaren ervoor dat het pad op sommige plekken erg slecht is en moeten extra voorzieningen worden getroffen om het veilig en enigszins begaanbaar te houden voor de rond 3000 bezoekers die in de twee dagen langskomen.

Crowdfunding

Elk jaar staat er tijdens het evenement een collectebus waar men een vrijwillige eigen bijdrage in mag doen. Dit levert jaarlijks een paar honderd euro op. Een mooi gebaar van de bezoekers, maar (veel) te weinig om richting kostendekkend te gaan. Daarom is dit jaar een Buitenfonds-project opgestart om door middel van crowdfunding het streefbedrag van 10.000 euro binnen te halen. Dit jaar is ook eenmalig een subsidie verleend door Zaanstad, in het kader van de 50ste verjaardag. In ieder geval zal ook dit jaar nog geen verplichte entreeprijs worden gehanteerd, maar wanneer elke bezoeker gemiddeld 3,50 euro zou betalen dan wordt het streefbedrag al gehaald. Doneren kan hier .