Uitwerking plannen voor Guisweg van start gegaan

jul 17 2023, 9:30 Actueel
screenshot 20220615 133813 915x518 1 915x518 1
Met de ondertekening van het concept van de Bestuursovereenkomst Planuitwerkingsfase Guisweg is nu uitwerkingsfase van het project Guisweg begonnen. De spoorwegovergang gaat verdwijnen met de komst van een tunnel voor fietsers en voetgangers en eentje voor het autoverkeer.
De onderdoorgangen maken het ook mogelijk om meer treinen laten rijden op de Zaanlijn, zolang NS dat qua personeel voor elkaar krijgen tenminste. Zonder het project Guisweg is dit Hoogfrequent Spoor niet mogelijk, aangezien er dan volgens ProRail een overwegveiligheidsprobleem ontstaat. Zaanstad wil bovendien woningen gaan neerzetten in het stationsgebied. Op 6 april stelde de Zaanse gemeenteraad het definitieve voorkeursalternatief Guisweg vast.

Start uitvoering in 2026

Zaanstad en ProRail gaan een gezamenlijk projectteam inrichten dat de integrale werkzaamheden voor de planuitwerkingsfase uitvoert en de ingenieurs- en onderzoeksbureaus aanstuurt. Naar verwachting kan in 2026 met de uitvoering worden begonnen en wordt de klus in 2028 afgerond. De precieze verdeling van de aanbesteding tussen Zaanstad en ProRail wordt nog bepaald op basis van een nadere uitwerking van de inkoopstrategie. Zaanstad heeft 16,7 miljoen euro gereserveerd voor de planuitwerking: 12,1 miljoen volgens het prijspeil 2022, 2,5 miljoen voor de eigen apparaatskosten en 2,1 miljoen euro als indexatiereservering.