Ruim 70 bomen erbij op lijst beschermde exemplaren

jun 12 , 11:21 Actueel
screenshot 20240612 111940
De gemeentelijke lijst van beschermde bomen wordt uitgebreid met 73 exemplaren . De lijst met waardevolle particuliere bomen waarvoor bij kap een vergunning noodzakelijk is wordt elke vier jaar geactualiseerd.
Bomen worden eens in de vier jaar op kosten van de gemeente geïnspecteerd door een gediplomeerde deskundige en de resultaten worden ter beschikking gesteld aan de eigenaar van de boom of bomen. De bomen die er nu bij komen op de lijst zijn de afgelopen jaren beschermingswaardig geworden. Ze zijn opgespoord met hulp van vrijwilligers en de inventarisatie is gedaan met de hulp van een extern adviesbureau en met ondersteuning van groene verenigingen. De eigenaren van de bomen zijn op de hoogte gebracht van de aanwijzing en volgens het college stuit dat op weinig weerstand: het draagvlak voor de lijst blijkt groot te zijn. 'Het overgrote deel van de eigenaren was blij dat de boom werd geïnspecteerd en was trots om een beschermde boom te hebben.'

Verdwenen bomen

Aan de andere kant van de medaille zijn er achttien bomen uit de lijst verdwenen. In de afgelopen twee jaar zijn er acht gekapt omdat ze ziek zijn geworden, dood zijn gegaan of zijn omgewaaid. Ook zijn er tien watercipressen vanaf particulier terrein (Verkade / Overtuinen) verplant naar de openbare ruimte, waardoor ze sowieso al beschermd zijn. Het totaal aantal beschermde bomen komt hiermee op 331. De Partij voor de Dieren en de ChristenUnie kwamen onlangs met het voorstel om de leeftijd om in aanmerking te komen voor de bomenlijst te verlagen van 60 naar 50 jaar
, maar trokken dat in om er op een later moment op terug te komen.