Plannen voor makkelijker meedoen visueel gehandicapten uit beeld

jan 12 2019, 10:49 Actueel
stemmen
Ruim twee jaar geleden nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarin het college werd gevraagd een actieplan op te stellen voor de praktische uitwerking van het VN- V erdrag voor de rechten van mensen met een handicap en om met maatregelen te komen om het centrum van Zaandam toegankelijker t e maken voor mensen met een visuele beperking . Wat is daar tot nu toe van terechtgekomen?
Dat wil de Partij voor Ouderen en Veiligheid te weten komen. Inverdan en de Gedempte Gracht worden niet gezien als een uitnodigend gebied voor blinden en slechtzienden en een schouw moest de drempels die zij ervaren duidelijker in beeld brengen. Sindsdien heeft de raad er echter niets meer over vernomen en de POV wil de kwestie daarom binnenkort in de gemeenteraad bespreken. Wat is de huidige stand van zaken en waarom duurt de stilte over dit onderwerp maar voort?

Stemmen

De POV wil ook opheldering over concrete maatregelen die inmiddels de toegankelijkheid van het centrum hebben verbeterd en vraagt daarnaast aandacht voor de moeilijkheden die visueel gehandicapten nog immer ervaren als zij willen stemmen, met het oog op de aankomende verkiezingen voor Provinciale Staten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Loep met verlichting

In alle stembureaus ligt voor hen vanaf dit jaar een loep met verlichting klaar en daarnaast kan in negen gemeenten gestemd worden met behulp van een mal en audio-ondersteuning. Dat maakt het mogelijk om ook met zeer weinig of geen zicht zelfstandig kunnen te stemmen, zonder het stemgeheim in gevaar te brengen. Zaanstad kent die laatste mogelijkheid (nog) niet.
[embed][/embed]
Na de twee verkiezingen voor Nederlandse bestuursorganen op 20 maart wordt in mei het nieuwe Europees Parlement gekozen. De POV zou graag zien dat dan ook Zaanstad de mal en audio-ondersteuning aanbiedt, gezien de unanieme steunverklaring voor het eerder genoemde VN-verdrag. In een motie vraagt de POV het college om c ontact op te nemen met Oogvereniging.nl of één van de gemeenten die nu al meedoen om te
inventariseren welke maatregelen genomen kunnen worden om stemmen met een mal en audio-ondersteuning mogelijk te maken in de stembureau’s, het liefst al bij de provinciale verkiezingen.
De gemeenten die al meedoen zijn Amsterdam, Den Haag, Grave, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Rotterdam, Veldhoven en Zeist.