Bestemmingsplan Peperstraat klaar voor de raad

jun 13 , 11:57 Actueel
screenshot 20240613 114053
Het college heeft het bestemmingsplan Peperstraat in Zaandam vastgesteld. De huidige bebouwing met commerciële ruimtes op de begane grond en in totaal 122 woningen daar bovenop dateert van begin jaren 60 en is sterk verouderd. Daarom gaat alles inclusief de Beatrixtoren plat en komt er een complete metamorfose.
In de nieuwbouw worden maximaal 571 woningen gerealiseerd, waaronder zorgwoningen. Het aanbod bestaat echter met name uit een mix van sociale, middeldure en vrijesectorhuur en uit koopwoningen. Daarnaast komen er weert commerciële voorzieningen in de plint. Een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling is de realisatie van een ondergrondse parkeergarage waar plek zal zijn voor 334 auto’s. Daarmee wordt ook ruimte vrijgespeeld voor meer openbaar groen, met een openbaar plantsoen op het dak van de garage.
screenshot 20240613 115511
De investeringen in de Peperstraat zorgen voor een ketenreactie in het omliggende gebied. Zo wordt door de parkeergarage de parkeerdruk in het hele gebied verminderd en kan de Burcht worden ontwikkeld tot het nieuwe hart van de wijk met woningen en voorzieningen en kan de Prins Hendrikkade worden omgevormd tot een groene boulevard langs de Zaan. Aan de oostelijke kant van de Peperstraat (over de Wibautas ter hoogte van de H. Gerardstraat) wordt een hoogwaardige OV-verbinding gerealiseerd die het gebied verbindt met Kogerveld, de Achtersluispolder en Amsterdam Noord. De halte Peperstraat wordt een toegangspoort tot het stadscentrum, zoals het NS-station dat is aan de westzijde.