Akkoord voor nieuwbouw cultureel centrum en moskee in Krommenie

nov 19 2020, 12:35 Actueel
screenshot 20201119 122955
Het college is akkoord met de plannen voor de nieuwbouw van een cultureel cetrum met een moskeefunctie aan het Ranonkelplein in Krommenie. Het 'compacte' nieuwe gebouw van twee verdiepingen vervangt het bestaande, sterk verouderde gebouw van deTurkse vereniging Anadolu Camii.
Het geeft ruimte aan activiteiten van sociaal maatschappelijke, culturele en religieuze aard, zoals onderwijs, informatiebijeenkomsten, iftarmaaltijden met buurtbewoners, sportactiviteiten en braderieën, aldus het college. Het gebouw biedt plaats aan 130 bezoekers, een aantal dat is afgestemd op het bestaande aantal leden. Het gebouw en de functie passen binnen het bestemmingsplan, maar omdat de bouwhoogte met 60 centimeter wordt overschreden - tot 6,60 meter - en omdat parkeerplaatsen worden ingericht binnen de bestemming ‘groen’ moet er voor het project worden afgeweken van het bestemmingsplan. Er wordt uitgegaan van 29 parkeerplaatsen voor de auto’s van bezoekers.
screenshot 20201119 122327
Het bestaande gebouw wordt gesloopt omdat dit in slechte staat verkeert en renovatie geen optie is. Het bestaande gebouw is verouderd, niet duurzaam en is niet meer geschikt voor de activiteiten van het cultureel centrum en de moskee. Het nieuwe gebouw is compacter van opzet dan het bestaande pand en is met bebouwd oppervlak is met 478 vierkante meter wat kleiner dan het huidige gebouw. Doordat er een tweede verdieping komt op het grootste gedeelte van het bebouwd oppervlak gaat het gebruiksoppervlak echter omhoog naar bijna 800 vierkante meter. De parkeerplaatsen komen ten noordoosten van het pand te liggen, wat nu openbaar groen is.
screenshot 20201119 122244
Wat betreft het draagvlak voor de nieuwbouw schrijft het college dat 'hoewel de nieuwbouw van een cultureel centrum / moskee in de huidige maatschappelijke context op zichzelf al een gevoelige aangelegenheid kan zijn' er in de omliggende woonwijk geen spanningen bekend zijn. 'Wel is bekend dat het parkeren in de huidige situatie op de vrijdagmiddag geregeld tot knelpunten leidt,' maar daar moeten de extra parkeerplaatsen een einde aan maken. Op een informatieavond kwamen in januari 2018 veel mensen af, van wie er 35 een enquêteformulier invulden. Veel van deze reacties waren positief en steunden de nieuwbouw.