CU gealarmeerd over arme ouderen die geld laten liggen

Foto: Pixabay / Sabine van Erp

Gaat Zaanstad actie ondernemen naar aanleiding van het recente rapport Met weinig genoegen nemen van Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen over het niet benutten van inkomenssteun door ouderen in een financieel kwetsbare positie? Dat wil de ChristenUnie van het college weten.

Na het bereiken van de AOW-leeftijd kunnen inwoners met een laag inkomen recht hebben op voorzieningen zoals bijzondere bijstand, gemeentelijke regelingen voor ouderen, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) belastingaftrek en kwijtschelding van de gemeentebelastingen. Uit het rapport blijkt echter dat een deel van de ouderen die er aanspraak op kunnen maken deze voorzieningen niet kent. Ook kan schaamte een rol spelen bij het laten liggen van de financiële steun.

Ingewikkeld

Uit het rapport blijkt ook dat ingewikkeld taalgebruik bij de overheid en op aanvraagformulieren een struikelpunt kan zijn. Daarnaast is niet elke oudere even digitaal vaardig en ontbreekt het soms aan ondersteuning door de overheid. De Ombudsman beveelt overheden dan ook aan om financieel kwetsbare ouderen actiever te benaderen, bijvoorbeeld met gerichte communicatie over de mogelijkheden, maatwerk en een persoonlijke benadering.

Gemeenten zouden ook de samenwerking kunnen zoeken  met buurthuizen, bibliotheken, wijkcentra en kerken dan wel moskeeën voor voorlichting en voor hulp bij aanvragen. Steunfractielid Minke Simonse van de CU heeft schriftelijke vragen gesteld waarmee ze te weten wil komen hoe hier door het college tegenaan gekeken wordt en wat er momenteel al wordt gedaan om arme ouderen te wijzen op aanvullende inkomensvoorzieningen.

Reacties

Cookieinstellingen