Aanspreken met voor- en achternaam stuit in raad op bezwaren

Foto: Twitter / Raad Zaanstad

Aangesproken worden met de voor- en achternaam. Daar kan niet veel op tegen zijn, zou je denken, maar in de gemeenteraad zitten mensen die er niet mee uit de voeten kunnen. Daarom wordt elk raadslid nu aangesproken met ‘mevrouw’ dan wel ‘de heer’ plus achternaam en wie ook daar niet mee kan leven met ‘raadslid’ plus achternaam.

‘Voordeel van deze werkwijze is dat het bijdraagt aan de formaliteit van de vergaderingen. Daarnaast zal verder worden gezocht naar een inclusieve aanspreekvorm die bij een ieder aansluit,’ is te lezen in de concept-afsprakenlijst van de bijeenkomst van de fractievoorzitters op 12 mei, het zogeheten presidium. Tijdens de voorgaande vergadering was afgesproken om voornaam plus achternaam te gebruiken als ‘inclusieve aanspraakvorm,’ maar daar kwamen daarna ‘diverse vragen’ over en bleek ‘dat niet iedereen zich hierin kon vinden’.

Haakjes

Wat verder uit het verslag blijkt is dat diefstallen van kledinghaakjes uit de toiletten een probleem is dat aandacht vraagt: ‘Tweemaandelijks wordt er door facilitaire zaken een ronde gemaakt door het gebouw om te inventariseren welk meubilair ontbreekt en terug te plaatsen.’ Naast haakjes wordt een tweede, volwaardige vergaderzaal op de tweede verdieping gemist. Er wordt gewerkt aan meerdere scenario’s gewerkt om daarin te kunnen voorzien.

Reacties

Cookieinstellingen