Bewoners Witte Olifant hielden zelf contact over bouwplan af

Foto: Kan aan de Zaan

De bewoners van de Witte Olifant die bezwaar maken tegen hoogbouw in het project Kan aan de Zaan hebben in eerste instantie het aanbod van de gemeente om gezamenlijk met de ontwikkelaar rond de tafel te gaan afgewezen. Ze namen in november 2019 voor het eerst contact op met wethouder Hans Krieger over hun zorgen, maar spraken door hun afwijzing van contact pas een jaar later (online) met de ontwikkelaar.

Dat schrijft Krieger in antwoord op vragen van Democratisch Zaanstad over haperende participatie rond de hoogbouwplannen op het terrein van Kan Palen aan de Oostzijde in Zaandam. Al in februari 2020 sprak hij een delegatie uit woongebouw de Witte Olifant voor een kennismaking en ‘vanuit de gemeente is daarbij steeds aangeboden om gezamenlijk in gesprek te gaan met de ontwikkelaar’ van Kan aan de Zaan. Dit wezen de bewoners echter steeds van de hand, aldus Krieger. Tijdens twee informatieavonden kwamen de grieven tegen het plan van ontwikkelaar NPG vervolgens ook voor die partij boven water: geen gebouw van dertien verdiepingen voor de deur.

Zeer lastige locatie

Het stedenbouwkundig plan voor Kan aan de Zaan werd in de loop van 2019 opgesteld, in de periode dat de Witte Olifant gebouwd werd. Dat werd op 12 december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is onder meer te lezen: ‘Over deze locatie wordt al jaren gepraat doordat het zo (technisch en financieel) lastig is om te transformeren. Dat maakt dat er de voorkeur aan is gegeven om de informatie over de programmatische uitgangspunten van de planontwikkeling tot op heden niet breed te delen.’ Op de website van het project is inmiddels wel na te gaan hoe het er met de voortgang voorstaat.

Onderzoek

De komende weken wordt onderzocht ‘in welke mate, in deze fase van de planvorming, belanghebbenden nog invloed kunnen hebben op de plannen,’ aldus de antwoorden voor DZ. ‘In dat onderzoek zullen alle belangen expliciet worden meegewogen, zodat een totaalbeeld van alle belangen ontstaat en deze gewogen kunnen worden. De logica van de stedenbouwkundige opzet, cultuurhistorische waarden, de financiĆ«le bijdrage van de overheid (gemeente en provincie) en de bezwaren van bewoners zullen daarin aan bod komen.’ Een goede relatie met belanghebbenden is volgens het schrijven ‘minimaal nodig om de verschillende belangen goed te kennen, zodat deze op een goede manier kunnen meewegen in het totaal’.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen