Verdriedubbeling leges nieuwe gastouders ‘de doodsteek’

Foto: Depositphotos.com / CC0

Gastouderbureau ViaViela in Krommenie heeft ‘met ontsteltenis’ kennisgenomen van de verhoging van de legeskosten voor de registratie van nieuwe gastoudervoorzieningen. Waar die vóór 2020 nog gratis was, in dat jaar 250 euro en in 3,75 euro meer, ziet eigenaar Ruud Oosthuizen dat de rekening voor dit jaar is opgelopen tot 793,95 euro – meer dan een verdriedubbeling.

Oosthuizen heeft daar geen begrip voor ‘in een periode dat kinderopvangplekken nauwelijks voorhanden zijn, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang vaak lange wachtlijsten hanteren én er een overschot aan vacatures is, maar de ouders de opvang niet rond kunnen krijgen’. Ouders die kinderopvang nodig hebben komen juist vaak uit bij gastouderopvang omdat daar over het algemeen wél plek is, schrijft hij aan de gemeenteraad. En de ouders stellen bovendien prijs op de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht die de kinderen daar kunnen krijgen.

Onregelmatige beroepen

‘Daarnaast is gastouderopvang ook de enige optie voor ouders die bijvoorbeeld in de zo belangrijke zorg werkzaam zijn en met flexibele en ongewone werktijden te maken hebben,’ aldus Oosthuizen. ‘Dat zijn omstandigheden waar kinderdagverblijven niet aan mee (kunnen) werken met contracten op vaste dagen en van 07:00 tot 19:00 uur, en niet in het weekend.’ Als er voor een individuele opvangvoorziening echter dergelijke leges gehanteerd worden, zullen er niet veel gastouders meer bijkomen. ‘Wat voor een kinderdagverblijf met vele tientallen ouders en daardoor een veelvoud aan opvangplekken misschien al als een bezwaarlijke last gezien wordt is voor een gastouder, of het bureau dat daar maar maximaal vijf kinderen kan plaatsen, gewoonweg niet op te brengen.’

Mes snijdt aan twee kanten

Hij memoreert dat juist op de gastouders tijdens de lockdowns vanwege corona een dringend beroep is gedaan door de overheid om open te staan voor de opvang van met name kinderen uit kwetsbare gezinnen, maar ook van gezinnen met ouders met een cruciaal beroep. En dat de gemeente steeds vaker via de Sociale Wijkteams en het Jeugdteam zijn bureau benadert om mee te helpen zoeken van betaalbare opvangplekken op korte termijn, ‘of zelfs het begeleiden en bemiddelen van nieuwe gastouders uit hun klantengroep’.

‘Wij bieden de gastouders in spe uit deze groep alle benodigde scholing aan, en als zij daarmee daarna als gastouder kunnen functioneren snijdt het mes aan twee kanten. Er is iemand aan een belangrijke baan geholpen en meerdere anderen krijgen de mogelijkheid om een baan te kunnen aannemen omdat de opvang voor hun kinderen gewaarborgd is,’ aldus Oosthuizen Hij vreest dat de opgeschroefde leges de doodsteek worden voor nieuwe gastouderopvang en vraagt om een heroverweging van het tarief. Daarbij tekent hij aan dat de legeskosten in Haarlem dit jaar juist zijn verlaagd van 820 naar 187 euro.

Reacties

Cookieinstellingen