Gemeentelijke subsidie voor aanschaf regenton

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeente gaat de aanschaf van regentonnen subsidiëren om inwoners te ondersteunen bij het meer klimaatrobuust maken van de eigen tuin. Iedere woningeigenaar en huurder kan er maximaal 80 euro subsidie voor krijgen. De regeling start komende maand en eindigt op 31 december.

Omdat klimaatverandering in toenemende mate tot extreme regenval én tot periodes van droogte en extreme hitte leidt neemt de kans op wateroverlast toe. Water kan dan woningen, tunnels en ondergrondse parkeervoorzieningen binnenstromen. Droogte leidt ertoe dat het gebruik van het water moet worden gerantsoeneerd: de afgelopen jaren is het gebruik van grond- en oppervlaktewater door boeren voor het besproeien van hun land meerdere keren aan banden gelegd en werd mensen afgeraden om de auto te wassen. De gemeente past de openbare ruimte op het nieuwe klimaat aan met meer waterbergingen en koelteplekken, maar inwoners kunnen ook maatregelen treffen.

Eén ton per woning

Ook op private terreinen is het nodig om tijdelijk water te kunnen bergen en om deze groen in te richten voor voldoende verkoeling, aldus het college. Water opvangen in een regenton heeft als bijkomend voordeel dat het hemelwater voor de tuin gebruikt kan worden in tijden van droogte. De subsidieregeling is vooralsnog niet bedoeld voor institutionele beleggers, bedrijven en woningcorporaties, maar huurders van corporatiewoningen komen er wel voor in aanmerking. Het gaat om maximaal één regenton per woning. Omdat regentonnen er zijn in allerlei vormen en maten kunnen inwoners zelf kiezen welke ton ze willen en waar ze die willen kopen.

Betaling achteraf

Om subsidie zo laagdrempelig mogelijk te maken is ervoor gekozen om onder de 80 euro de volledige kosten te vergoeden. Dat bedrag kan voldoende zijn voor de aanschaf van een regenton van 200 liter inclusief de materialen die nodig zijn voor het aansluiting op de regenpijp. Er is in totaal 50.000 euro beschikbaar, waarmee circa 625 aanvragen worden gehonoreerd. Het geld wordt pas na aankoop van de regenton overgemaakt.

Reacties

Cookieinstellingen