Online-discriminatie slokt steeds meer aandacht op

Foto: Flickr

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland verwacht ook volgend jaar veel aandacht nodig te hebben voor de steeds verder toenemende online-discriminatie. ‘De toonhoogte op internet en in andere media gaat steeds vaker de grenzen van het Wetboek van Strafrecht voorbij,’ constateert het BD in het Werkplan 2018.

Dat komt deels voort uit het misverstand dat vrijheid van meningsuiting betekent dat in Nederland alles mag worden gezegd en geschreven, aldus het bureau. Dat heeft in de Zaanstreek één aangifte lopen, tegen de leider van de Vrije Democratische Partij. Burhan Gökalp deed tijdens de campagne voor de Kamerverkiezingen eerder dit jaar via sociale media en televisie meermalen antisemitische en homofobe uitspraken.

Het duurt helaas erg lang voordat het Openbaar Ministerie deze zaak voor de rechter brengt, maar naar verwachting gebeurt dit in 2018 alsnog,’ staat in het Werkplan.

Extreemrechts

Het BD schrijft ook dat georganiseerde extreemrechtse initiatieven in de Zaanstreek vooralsnog niet of nauwelijks voorkomen. Hetzelfde geldt voor fundamentalistische uitingen, al lijkt ook hier ‘bij enkele personen sprake te zijn van jihadistische gedragingen’. Ook zijn er individuen actief die rechts-extremistische boodschappen verspreiden.

Het BD werkt bij het bestrijden van rechts-extremisme onder meer samen met de Anne Frank Stichting, onderzoeksorganisatie Kafka en het Meldpunt Internetdiscriminatie.

Minimaal 70 klachten

Op basis van de cijfers van voorgaande jaren en de maatschappelijke ontwikkelingen verwacht het Bureau Discriminatiezaken in 2018 in de Zaanstreek minimaal 70 klachten in behandeling te kunnen nemen. Op 1 december jongstleden waren dat er over dit jaar 61.Maar het werkelijke aantal gevallen van discriminatie dat nooit de bestrijders bereikt ligt vele malen hoger, zo hebben onderzoeken herhaaldelijk uitgewezen.

Invloeden van ver en dichtbij

De behandeling van meldingen van discriminatie is en blijft een belangrijke kerntaak van het bureau. Het aantal hangt sterk af van maatschappelijke ontwikkelingen: in 2014 waren bijvoorbeeld uitspraken van PVV-leider Geert Wilders van grote invloed op het aantal meldingen, in 2015 de talloze reacties op de komst van Syrische vluchtelingen naar Nederland en in 2016 zowel de naweeën van de staatsgreep in Turkije als incidenten rond een groepje vloggende jongeren in Poelenburg. ‘Een constante in de klachten over de afgelopen jaren is de toenemende verruwing en verharding in het publieke debat,’ signaleert het BD.

Expositie over WOII in de Zaanstreek

Samen met het Gemeentearchief Zaanstad, het Zaans Museum en het 4 en 5 mei Comité Zaanstad wordt door de organisatie gewerkt aan een grootschalige expositie over de Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog, die in 2020 – 75 jaar na het einde van die oorlog – in het Zaans Museum te zien moet zijn.

Ook moet er dat jaar een op de expositie aansluitend fotoboek verschijnen. Scholieren vormen een belangrijke doelgroep van de tentoonstelling. Met het Gemeentearchief Zaanstad wordt ook samengewerkt bij het maken van een expositie in het gemeentehuis over Jacob Israël de Haan. Deze homoseksuele, joodse schrijver groeide op in Zaandam en doorbrak met zijn roman Pijpelijntjes in 1904 het taboe op homoseksualiteit.

De Zaanse filmer Wendy van Wilgenburg maakte dit jaar samen met antropologe Vanessa Vroon de documentaire Trouwen voor Allah over islamitische bekeerlingen. Met filmtheater De Fabriek en Van Wilgenburg is afgesproken de documentaire te koppelen aan een gedachtewisseling met het publiek over dergelijke bekeringen.

Voorlichting en trainingen

Scholen en andere organisaties kunnen op aanvraag de vele mogelijkheden van het BD voor voorlichting en trainingen benutten. Daarvan wordt met grote regelmaat gebruikgemaakt. Naast het beïnvloeden van de beeldvorming staat het weerbaar maken van personen centraal. Het BD werkt zowel proactief als vraaggericht waar het gaat om voorlichting. Een groot aantal Zaanse scholen benut het aanbod al en ook in 2018 verwacht het bureau weer veel informatieverzoeken.

Regionaal overleg

Het BD vormde samen met de politie Zaanstreek-Waterland, het Openbaar Ministerie, de Zaangemeenten en Purmerend de afgelopen jaren het Regionaal Discriminatieoverleg. In 2017 traden ook de anti-discriminatiebureaus NoordHolland-Noord en Kennemerland toe en politievertegenwoordigers uit de rest van de provincie. Die samenwerking wordt voortgezet.

Sollicitatiekansen

In 2018 wordt ook het BD-onderzoek afgerond naar de sollicitatiekansen van mensen met een niet-Nederlands klinkende naam of achtergrond bij werkgevers in de Zaanstreek en in Waterland. Ook wordt volgend jaar een analyse gemaakt van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstreek/Waterland en worden de uitkomsten bekendgemaakt van een inventarisatie van gemeentelijke beleidsplannen ten aanzien van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Het BD spant zich in om alle meldingen zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk af te handelen. Het BD-kantoor in Zaandam is ook in 2018 dagelijks geopend. Het bureau heeft op maandag, woensdag en vrijdag van 11:00 tot 14:00 uur een inloopspreekuur aan de Botenmakersstraat 42 in Zaandam (tel: 075-6125696). Daarbuiten is het mogelijk om op afspraak langs te komen.

 

Cookieinstellingen