Extra aandacht Hensbroek, Schilders- en Kleurenbuurt en brug

Foto: Gemeente Zaanstad

De Willem Alexanderbrug in Koog aan de Zaan, de Schildersbuurt in Zaandam en ‘De Kleurenklub’ in Zaandam figureren prominent in het geactualiseerde meerjareninvesteringsplan van Zaanstad. Daarin komt ook een aantal innovaties voor die niet alleen duurzaam zijn maar ook de kwaliteit van leven moeten verbeteren.

De gemeente investeert jaarlijks zo’n 30 miljoen euro in het verbeteren van de openbare ruimte door het vervangen van onder andere bestrating, riolering, verlichting of speelplekken en dat gebeurt aan de hand van dat plan, kortweg het MIP.  Uit de nieuwste versie die naar de raad is gestuurd blijkt dat een deel van de Kleurenbuurt anders wordt aangepakt dan gebruikelijk. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt samen met inwoners in ‘De Kleurenklub’ gezocht naar ‘kansen op het gebied van natuurbeleving, bewegen, actief bezig zijn met onderhoud en ontmoeten’.

Groen en beweging

Ook worden in de inrichting maatregelen genomen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit resulteert onder meer in de aanleg van een moestuin voor de bewoners, een stadsoase en een trapveld, het plaatsen van  sporttoestellen langs de Gouw, een herdenkingsplek voor Keti Koti (de afschaffing van de slavernij), wadi’s met speelmogelijkheden, extra bomen, kleine lage bosjes en bloemrijke grasvelden.

Schildersbuurt

In de Schildersbuurt zijn het riool, de bestrating en het groen in slechte staat en aan vervanging toe. De gemeente is vorig jaar al begonnen met vervangingen en de verwachting is dat de werkzaamheden in juni worden afgerond. In dit project is ook veel aandacht voor vergroening en klimaatadaptatie. Zo komt er als pilot op diverse parkeerplaatsen zogenoemde groene verharding, zodat regenwater rechtstreeks in de ondergrond kan zakken. Waar het riool wordt vervangen, legt Zaanstad een apart regenwaterriool aan dat op het oppervlaktewater loost. Ook worden er wadi’s aangelegd. Waar mogelijk wordt bestrating vervangen door groen.

Willem-Alexanderbrug

Bij de Willem-Alexanderbrug in Koog aan de Zaan worden de komende jaren diverse projecten uitgevoerd. De hele Zaan wordt geschikt gemaakt voor zwaardere schepen, maar omdat de huidige remmingwerken dan niet meer sterk genoeg zijn om de brug tegen aanvaren te beschermen worden ze vervangen. Omdat deze schepen ook dieper zijn, wordt een onder water gelegen drempel tussen de twee landhoofden vervangen door een diepere. Ook wordt het camerazicht verbeterd, het bewegingswerk en de openbare verlichting aangepakt en enkele veiligheidsmaatregelen uitgevoerd.

Hensbroek

In het project Hensbroek is begonnen met het hergebruiken van PVC-buizen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat PVC een levensduur heeft van 100 jaar. Doorgaans werden de buizen echter al na 40 jaar opgegraven en afgevoerd. Van de 1864 meter PVC die in Hensbroek in de grond lag, wordt 1036 meter hergebruikt. De buizen zijn voorzichtig uitgegraven, getest en opnieuw herplaatst. Ook de huisaansluitingsleidingen bleken goed herbruikbaar. Dit vermindert ook de transportbewegingen.

 

Reacties

Cookieinstellingen