Regioburgemeesters pleiten bij kabinet voor versoepelingen

Foto: Pixabay / Gerd Altmann

Elke versoepeling van de coronaregels die vandaag wordt aangekondigd wordt toegejuicht door de burgemeesters in Zaanstreek – Waterland, in het belang van hun ondernemers, verenigingen en inwoners. Dat blijkt uit een gezamenlijke brief aan premier Mark Rutte en zijn nieuwe ploeg bewindslieden.

‘In Zaanstreek – Waterland merken wij onder andere dat onze ondernemers (inclusief horeca, cultuur, evenementen) zich grote zorgen maken over het voortbestaan van hun bedrijf. De beperkingen voor sport en culturele voorziening raken het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners. En het zijn juist deze ondernemers en verenigingen die onze gemeenten aantrekkelijk houden om te wonen, werken en winkelen,’ aldus de burgemeesters. Dat juist in de voor ondernemers o zo belangrijke decembermaand de niet-essentiële winkels moesten worden gesloten heeft de zorgen alleen maar vergroot.

Schade op langere termijn

‘De stapeling van kosten en inkomstenderving is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor bedrijfsbeëindiging of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in winkelcentra en forse maatschappelijke en emotionele schade, ook op de langere termijn, voor iedereen.’ Het naleven van de maatregelen staat niet ter discussie, maar het afnemende draagvlak onder de inwoners is ook de bestuurders niet ontgaan. En dan zijn er de niet meer uit te leggen zaken als groothandels die voor bijna iedereen open zijn en de verkoop van niet-essentiële producten op fysieke én digitale warenmarkten.

Passende maatregelen

‘Wij voelen ons als gemeenten gesterkt door de oproepen van VNO-NCW, MKB Nederland en Koninklijke Horeca Nederland. Voor de korte termijn pleiten wij daarom voor veilig winkelen in alle winkels, zoals dat eerder was toegestaan met onder meer een afsprakensysteem, mondkapje en anderhalve meter. Daarnaast zullen ook andere sectoren (sport, cultuur, horeca etcetera) die nu gesloten zijn, weer open moeten. Winkels, bioscopen, concertzalen, theaters, sportfaciliteiten, cafés en restaurants hebben zich eerder innovatief getoond om een veilige toegang in deze tijd mogelijk te maken. Wij hopen dat uw kabinet dit samen met de brancheorganisaties kan uitwerken en vertalen in nieuwe maatregelen die passend zijn in deze langdurige pandemie.’

Voor de lange termijn is een duurzaam perspectief en houvast nodig, aldus de brief. ‘Zolang de pandemie zich nog laat gelden, begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten hiervan te minimaliseren. En dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners, horeca, cultuur, sport, kappers en vergelijkbare dienstverleners, middenstanders en tal van andere activiteiten in onze gemeenten op een zo veilig mogelijke manier verder kunnen.’

Reacties

Cookieinstellingen