Wetsvoorstellen brede inzet 2G-bewijzen naar Tweede Kamer

Foto: Flickr

Het kabinet heeft drie wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer om ‘passende maatregelen te kunnen nemen om de nieuwe stijging van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames te kunnen vertragen en zo de samenleving zoveel en zo veilig mogelijk open te houden’. Bij een akkoord rukt de QR-code verder op.

Het gaat om een wetsvoorstel dat de invoer van een 2G-coronatoegangsbewijs (een zogenoemde 2G-CTB alleen voor gevaccineerde en genezen personen) mogelijk maakt ‘in situaties waar het risico op besmettingen zeer hoog is’. Daarnaast zijn twee wetsvoorstellen naar de Kamer gestuurd die het kabinet in staat stellen om, wanneer de epidemiologische situatie daarom vraagt, coronapassen verplicht te stellen op de werkvloer en in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs.

Op dit moment kan een verplicht coronatoegangsbewijs gevraagd worden bij toegang tot culturele activiteiten, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, de horeca en voor sport. Ook heeft het kabinet een voorstel gedaan om een coronapas te kunnen vragen in niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen. Een verdere uitbreiding van de coronatoegangsbewijsplicht ‘kan in de toekomst noodzakelijk blijken om een nieuwe snelle stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuis- en IC-opnames tegen te gaan’.

Alleen bij hoge risico’s

Hoogrisico-omgevingen zijn de cultuursector, de horeca, niet-essentiële detailhandel en evenementen. Het doel is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de overbelasting van de zorg te beperken en de kwetsbaren in de samenleving te beschermen, terwijl sectoren veilig open kunnen die nu niet volledig open kunnen of  gesloten zijn. ‘De inzet van een 2G-CTB kan enkel als er hoog risico is op virusoverdracht,’ aldus het kabinet. ‘Dit risico wordt ingeschat op basis van de ernst van de epidemiologische situatie en de omgeving waarin mensen samenkomen.  Ongevaccineerden die het virus niet doorgemaakt hebben, hebben een veel grotere kans om ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden als ze besmet raken.’

Effectiviteit

Het Outbreak Management Team stelt dat de kans op besmetting op in hoogrisico-omgevingen door 2G met 50 procent wordt gereduceerd ten opzichte van 3G. In hoogrisico-omgevingen wordt de kans op ziekenhuisopnames met 82 procent gereduceerd. Het onderwijs kan een plaats zijn waar veel besmettingen plaatsvinden. Als verdere maatregelen noodzakelijk zijn om de verspreiding van het virus te beperken zou dit ook kunnen betekenen dat het onderwijs weer digitaal moet plaatsvinden.

Op het werk

Circa negen procent van de besmettingen vindt plaats op de werkvloer. Daarom wil het kabinet het mogelijk maken om de coronapas ook daar in te zetten. Het wordt dan met het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet CTB’s verplicht voor werknemers in sectoren waar het bewijs ook aan bezoekers wordt gevraagd, zoals de horeca, de cultuursector en niet-essentiële detailhandel. Daarnaast wil het kabinet ook dat er een toegangsbewijsplicht voor werknemers komt op werkplekken waar het risico op besmettingen hoog is. Welke werkplekken dat precies zijn en wanneer de CTB-plicht ingaat, wordt later bepaald via ministeriële regelingen.

De wetsvoorstellen zijn opgesteld op initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is nu aan de Tweede Kamer wanneer de wetsvoorstellen behandeld worden. Daarna moet ook de Eerste Kamer de wetsvoorstellen nog goedkeuren voordat het kabinet de maatregelen mogelijk kan inzetten.

Reacties