Meldingen over openbare ruimte explosief gestegen

Foto: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Het aantal meldingen over onwenselijke zaken in de openbare ruimte vertoont een stijging en geen kleine ook: in 2020 waren er 25.545 meldingen en dat was 40 procent meer dan twee jaar eerder. De Rekenkamer keek naar de verwerking daarvan en adviseerde om sneller op klachten te reageren en de tevredenheid van inwoners over de afhandeling te meten.

Het beleid is nu 30 dagen voor de afhandeling van een melding en twee dagen voor een spoedmelding. Inwoners kunnen hun ervaringen over het verdere verloop niet delen met de gemeente. De gemeenteraad buigt zich morgenavond over de bevindingen van de Rekenkamer, op initiatief van de VVD. Afval, lantaarnpalen en verkeerslichten zorgen voor de meeste klachten, zo kreeg raadslid Rina Schenk te horen na technische vragen. Hieronder de meldingen in 2020.

De coronacrisis heeft het aantal klachten over afval doen stijgen. Mensen zijn thuis meer gaan klussen en opruimen en hierdoor is het aanbod van afval én van dumpingen toegenomen, aldus de gemeente. Wat betreft lantaarnpalen en verkeerslichten is de verklaring dat er meer kabelbreuken zijn geweest in het verlichtingsnet.

Ook bij het groen is een stijging waar te nemen, die deels ook wordt geweten aan corona: ‘Wie thuis werkt wandelt tijdens lunchtijd door zijn wijk. In plaats van uitstapjes verder weg, blijven we in de buurt. Hierdoor zien en ervaren mensen meer en hebben meer oog voor de kwaliteit van hun eigen leefomgeving,’ zo luidde het antwoord aan Schenk.

Reacties

Cookieinstellingen