Vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor stikstoftoets

Foto: Pixabay / JackieLou DL

Voor het berekenen van stikstofneerslag gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Voor een natuurvergunning voor woningbouw, landbouw en industrie en energie gelden nu geen afstandsgrenzen, terwijl voor infrastructurele projecten rekening wordt gehouden met de stikstofneerslag tot op vijf kilometer. Ook dat gaat naar 25 kilometer.

Een vaste afstandsgrens voor alle emissiebronnen leidt tot meer duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag, zo heeft het demissionaire kabinet besloten. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ook meer meetnetten voor stikstof aangekondigd. Het rekenmodel dat wordt gebruikt om de neerslag van stikstof voor de natuurtoets in kaart te brengen stuit op kritiek, vanwege de onbalans tussen het gewenste detailniveau van berekeningn en de onzekerheid van het model.

Grotere afstanden

Het kabinet heeft eerder in reactie op het adviescollege Stikstofproblematiek aangegeven te gaan onderzoeken hoe om moet wordn gegaan met de berekende, zeer geringe stikstofneerslag op grote afstand van projecten. Het is voor initiatiefnemers die een natuurtoets voor een vergunning doen nu lastig om op grote afstanden maatregelen te nemen om zeer geringe stikstofdeposities te beperken.

Het besluit om uit te gaan van een afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen betekent dat een initiatiefnemer de stikstofneerslag die het project veroorzaakt binnen deze zone zonodig moet beperken. Ecologisch onderzoek of beperkende stikstofmaatregelen buiten deze zones zijn dan niet langer nodig.

Aanpassing Aerius Calculator

Voor het effect van projecten op de totale landelijke stikstofneerslag buiten de 25 kilometer komt het kabinet binnenkort met extra (bron)maatregelen. Het rekeninstrument Aerius Calculator dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen zal op onderdelen worden aangepast om ervoor te zorgen dat de stikstofneerslag van een bron tot maximaal 25 kilometer wordt berekend. Dit is naar verwachting eind 2021 of begin volgend jaar een feit.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen