‘Onmogelijke eisen gesteld voor licentie lokale omroep’

Foto: PxHere / CC0 Publiek domein

De Stichting Zaans Mediaplatform De Orkaan is niet blij met Zaanstad en Wormerland nadat plots een lijst met 35 criteria op de burelen belandde waaraan de beleidsplannen van De Orkaan en RTVI Zaanstreek getoetst worden om in aanmerking te komen voor de uitzendlicentie. Ook komt er minder geld beschikbaar dan was voorzien.

De Orkaan moet om alle criteria in het beleidsplan Bereik, Impact & Betrokkenheid te kunnen verwerken dat hele zeer uitgebreide stuk eigenlijk binnen een week herschrijven en laat de wethouders van Cultuur van de twee gemeenten weten daar geen tijd voor te hebben en zin al evenmin. De twee willen ‘in een Jaguar rijden voor de prijs van een Kia,’ luidt de verbitterde constatering. Ofwel: een hele serie eisen op tafel leggen zonder naar de daarmee gepaard gaande kosten te kijken. We hebben de wethouders van Zaanstad daar al vaak over horen klagen als het over Rijksbeleid ging.

Als enige subsidie inleveren

Maar nu maakt wethouder Annette Baerveldt zich er volgens De Orkaan dus zelf schuldig aan. In de begroting van Zaanstad voor dit jaar is 129.000 euro voor de lokale omroep opgenomen, 30.000 euro minder dan in voorgaande jaren. Voor de jaren daarna reserveert de gemeente 98.000 euro, en daarmee is de lokale omroep de enige post bij de cultuursubsidies waarbij de bijdrage voor 2022 en 2023 naar beneden gaat.

Ambities bijstellen

Wormerland gaat uit van de minimale bekostiging (van nu 1,31 euro per huishouden) en Zaanstad gaat ook op dat niveau zitten. Volgens de De Orkaan betekent minder geld  minder nieuws, minder onderzoek, minder podcasts en minder (live) video, minder aandacht  voor moeilijk te bereiken groepen en wijken, en het afschalen van de ambities op het gebied van debatten en het live volgen van evenementen en bijeenkomsten. De ‘uitbundige eisen’ die de beide gemeenten aan de programmering en organisatie stellen staan daarmee in schril contrast.

Waarom zo laat met al die eisen?

Zo moet er 24 uur per dag iemand beschikbaar zijn, moeten ‘essentiële taken bij meerdere personeelsleden worden belegd en moet er een ‘vervangingsregeling’ worden georganiseerd. Als al die eisen al in het voorjaar van 2020 op tafel hadden gelegen, toen De Orkaan en RTVI Zaanstreek onder leiding van een door de gemeenten betaalde procesbegeleider formeel aan hun – later mislukte – fusiebesprekingen begonnen, dan ‘hadden beide partijen waarschijnlijk van de pogingen afgezien, de gemeenten 20.000 euro bespaard en was er nu al een nieuwe licentieperiode ingegaan.’ Een nieuw beleidsplan Voor een dubbeltje op de eerste rij indienen zit er volgens voorzitter Jan Lapère van de Stichting Zaans Mediaplatform De Orkaan dan ook niet in.

 

Reacties