Fiets- en voetpad bij nieuwe woningen kan geen weg meer worden

Foto: Flickr

Twee bezwaarmakers hebben bij de Raad van State voor elkaar gekregen dat het voet- en fietspad dat is ingetekend ten westen van de nieuwbouw aan het Noordeinde in Wormerveer die bestemming ook krijgt, en niet de meer vrijblijvende bestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ die ook de aanleg van een weg mogelijk zou maken.

 

 

 

 

De twee omwonenden waren er niet gerust op een schakelden de hoogste bestuursrechter in om hun zaak te bepleiten. Die vindt dat de gemeenteraad niet zorgvuldig genoeg is geweest bij de vaststelling van het bestemmingsplan dat de bouw van maximaal 100 woningen mogelijk maakt in het noorden van Wormerveer. De raad dient bestemmingen aan te wijzen en regels voor te schrijven die uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig worden geacht en moet daarbij de betrokken belangen afwegen. In dit geval werd een te ruime bestemming op de smalle strook naast de nieuwbouw geplakt, zo is de bestuursrechter het met de omwonenden eens.

Oplossing

De dreiging van een in de toekomst opeens opdoemende aanleg van een weg is daarmee van tafel, want in de uitspraak wordt meteen de oplossing aangedragen: de bestemming wordt gewijzigd in ‘Specifieke vorm van verkeer – uitsluitend bestemd voor een gecombineerd fiets- en voetpad’. De raad en BPD Ontwikkeling zijn daar al mee akkoord gegaan. De gemeenteraad heeft vier weken de tijd gekregen om ervoor te zorgen dat de uitspraak in het bestemmingsplan wordt verwerkt.

Geheim?

Een koddig detail: de gemeente heeft de openbare, geanonimiseerde uitspraak op het besloten deel van het raadsinformatiesysteem gezet, zodat alleen raadsleden er kennis van kunnen nemen. Hij staat echter net als alle andere gewoon op de website van de Raad van State. Wij haalden daar ook het verhelderende kaartje uit dat hierboven te zien is.

Reacties