‘Ouderen, zieken en de zorg het eerst aan de beurt voor vaccin’

Foto: Pixabay / Alexandra Koch

Een vaccin tegen corona moet als eerste naar 60-plussers, zorgmedewerkers en zieken gaan. Dat adviseert de Gezondheidsraad voorlopig aan de regering en in een eerste reactie liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weten dat dit aansluit bij de visie van het kabinet.

Er moet een keuze worden gemaakt omdat er niet meteen genoeg vaccin voor iedereen zal zijn. Daarom wil de raad prioriteit geven aan het verminderen van ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus en moeten de mensen met de meeste kans daarop als eerste het vaccin kunnen krijgen. Het gaat dan om ongeveer vijf miljoen ouderen en zieken. Jonge zestigers hebben al vier tot vijf keer meer kans dat corona tot hun dood leidt. Een voordeel bij senioren is dat huisartsen ze kunnen oproepen via het systeem voor de griepprik, aldus de raad.

Bij zieken die extra gevaar lopen wordt gedacht aan mensen met problemen aan het hart, de luchtwegen en de longen, aan patiënten met suikerziekte of een niet goed functionerend afweersysteem en verder mensen met een verstandelijke handicap. Ook zij zijn meestal in beeld bij de zorg. Dat vaccineren toch maanden gaat duren, ligt aan het slechts langzaam beschikbaar komen van een middel, welke dat dan ook zal zijn.

Zorg

Ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact moeten vroeg in aanmerking komen voor een prik, omdat zij meer risico lopen om besmet te raken. Mocht een zieke zelf niet gevaccineerd kunnen worden, dan zouden zijn of haar mantelzorger(s) met voorrang een inenting kunnen krijgen om de patiënt te beschermen. In totaal zou dat om ongeveer anderhalf miljoen verzorgenden gaan.

Volgens het adviesorgaan kunnen bij de uiteindelijke keuze ook andere zaken nog een rol spelen, zoals de continuïteit van de zorg als geheel. Er is gekeken naar wat er nu over de vaccins bekend is en de aantallen besmettingen. Bij minder besmettingen kan het mogelijk beter zijn om vooral verspreiding van het virus verder te bestrijden. Dan komen ook andere groepen in aanmerking, aldus de raad. Daarbij is het van belang dat een vaccin niet alleen beschermt tegen de Covid-19, maar ook tegen de overdracht daarvan.

Niet in beton gegoten

De Gezondheidsraad stelt ook dat bij meerdere geschikte vaccins geregistreerd moet worden wie wat heeft toegediend gekregen, al is het maar met het oog op mogelijke bijwerkingen. De Jonge wees erop dat nog wel bezien moet worden hoe effectief welk vaccin is voor wie. Dan pas kunnen keuzes worden gemaakt en ook die worden niet in beton gegoten, omdat er nog allerlei ontwikkelingen kunnen volgen waarop telkens weer behendig moet kunnen worden ingesprongen. Er zullen volgens hem altijd eerste en voorlopige keuzes worden gemaakt. ‘We gaan een vaccin ook alleen gebruiken als het veilig is en effectief,’ zei hij.

 

Reacties