Wat kunnen we zelf bijdragen aan schoon en voldoende water?

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

De waterschappen hebben vandaag de campagne Waterbazen gelanceerd om Nederlanders te laten zien wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water. Drie op de vier vinden dat zij zelf iets moeten doen om wateroverlast en -tekort te voorkomen, blijkt uit een onderzoek van de Unie van Waterschappen onder ruim 1000 Nederlanders.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken. Een ruime meerderheid (81 procent) verwacht dat er in de toekomst steeds vaker langere perioden van droogte gaan komen. Ruim drie op de vier – 77 procent – denkt dat er steeds vaker hevige regenbuien zullen vallen.

Vooral jongeren willen méér doen

De deelnemers werd ook gevraagd wat zij zelf doen om bij de dragen aan schoon en voldoende water. Twee op de drie gooien vochtige doekjes en tampons in de afvalbak in plaats van in de wc en leveren chemische middelen en frituurvet gescheiden in. Van de tuinbezitters vervangt 48 procent tegels voor gras of planten, zodat water beter de grond in kan zakken na een regenbui. Verder haalt 22 procent zwerfvuil weg uit het water of langs de waterkant. Bijna een kwart (23 procent) zou een grotere bijdrage willen leveren aan het voorkomen van watertekort of -overlast. Vooral mensen tussen de achttien en 35 jaar geven aan meer te willen doen dan ze nu op dat gebied ondernemen.

 

Reacties