Lokaal Zaans wil alsnog kosten en baten Westerkoogweg uitwerken

De Prinsenstichting verzet zich op voorhand niet tegen een mogelijke verhuizing.
Foto: Google Street View

Lokaal Zaans stelt voor om én door de gaan met de voorbereidingen voor de permanente openstelling van busbrug De Binding én een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit te voeren naar de realisatie van ‘de weg binnendoor’ door Westerkoog, de Westerkoogweg. De raad wil nog deze raadsperiode de busbrug 24 uur openstellen, maar dit hoeft volgens de partij de uitwerking van de variant Westerkoogweg niet in de weg te staan.

Op die manier kan volgens LZ de kool en de geit gespaard worden: de inwoners van Westerwatering die smeken om een snelle permanente openstelling krijgen hun zin, maar ook hun buren in Westerkoog die zich grote zorgen maken over de voorziene enorme verkeers- en milieuoverlast. Voor een onderzoek naar het alsnog realiseren van de Westerkoogweg die bij de bouw van de wijk gepland was is het bovendien nu of nooit. De Prinsenstichting die toestemming kreeg om een deel van het tracé te bebouwen heeft aangegeven niet negatief tegenover een verhuizing te staan, maar wil uitbreiden als de zorgorganisatie op de bestaande locatie blijft. Dat laatste betekent dat de weg binnendoor dan definitief van de baan is.

Raad aan zet

De gemeenteraad bespreekt komende week het voorstel voor de herinrichting van de ringweg, waar veel Westerkogers zich tegen verzetten. Via de Actiegroep Veilig Westerkoog, door in te spreken tijdens raadsvergaderingen, met flyeracties, door tegengas te geven tijdens inspraakavonden in de wijk en in brieven aan de raad. Op een groot aantal woningen hangt nu een poster die de tegenstand verwoordt. Berekeningen laten zien dat er 12.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik zullen maken van de Wildeman en de Glazenmaker na de openstelling van de busbrug. Dat is veel meer verkeer dan de weg volgens de tegenstanders aankan, vooral op de Wildeman als de kortste route.

 

Volgens een onderzoek uit 2017 bereikt de verkeersafwikkeling via de rondweg al over zeven jaar haar maximale capaciteit en is de weg daarmee niet toekomstbestendig. Ook gezien alle bouwplannen westelijk van het spoor kan die maximale capaciteit bovendien al veel eerder bereikt zijn. Er is op initiatief van de bewoners al een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uitgevoerd en aangeboden aan de gemeente, maar daar is op het stadhuis niet merkbaar aadacht aan besteed. Wellicht omdat de uitkomst was dat de Westerkoogwegvariant het beste uitpakt zowel qua toekomstbestendigheid als qua kosten.

Geen overzicht

Volgens Lokaal Zaans heeft de gemeenteraad nu geen compleet overzicht van de (on)mogelijkheden en kan ze daarom niet met een goed afgewogen oordeel over het collegevoorstel komen. Bijvoorbeeld om alle kosten en baten naast elkaar te kunnen leggen. Een weg binnendoor gaat een klap geld kosten, maar de voorgestelde aanpassingen aan de rondweg gaan ook niet op een koopje: 3,5 miljoen euro voor een weg die al op relatief korte termijn aan zijn taks zit wat de afhandeling van het verkeer betreft. LZ ziet bovendien met de woningbouwimpuls van het Rijk indachtig mogelijkheden om de benodigde financiële middelen samen met partners te organiseren.

Juridische stappen

‘De uitwerking van deze variant, inclusief maatschappelijke kosten- en batenanalyse en inzet op financiën uit partnerschap de komende maanden opgepakt zou kunnen worden en gepresenteerd zou kunnen worden aan de raad voor de Voorjaarsnota van 2022, zodat daarna stappen in de uitvoering genomen kunnen worden, nog in deze collegeperiode,’ schrijft fractievoorzitter Marianne de Boer in een motie die de komende week ter tafel komt. Stoomt de gemeente verder op de voorgestelde weg, dan zijn juridische stappen van bewoners de volgende stap in het proces.

Uitstel

Tijdens de recente bespreking van een agenda-initiatief over een derde ontsluiting voor Westerwatering werd duidelijk dat er niet zomaar geld is voor een tunnel richting de Vincent van Goghweg, maar ook dat veel raadsleden zich zorgen maken over het verkeer in Westerwatering. LZ wil met haar motie bereiken dat er op dit moment nog geen besluit wordt genomen over het raadsvoorstel maar dat alle ins en outs nog eens grondig tegen het licht gehouden worden. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota van 2022 weet de raad dan wél precies wat de consequenties van een besluit zijn.

 

 

.

Reacties

Cookieinstellingen