Eisen voor duurzame nieuwbouw aangescherpt

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeente scherpt de duurzaamheidsnormen voor woningbouw aan. Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 januari volgend jaar voldoen aan de eisen voor Bijna energieneutrale gebouwen (Beng). Die vervangt het energie prestatie coëfficiënt als meetinstrument.

Beng kent drie normen in plaats van één. Die moeten al onderdeel zijn van het ontwerp van het gebouw en zijn niet uit te wisselen. Dit betekent dat ze al bij de eerste schetsen belangrijk zijn. Duurzaamheid wordt daarmee onderdeel van het ontwerp van het gebouw., dus bij het overstekken, de hoeveelheid en positionering van glas in de gevel en bij het gebruik van het dak en de toe te passen installaties. De eisen zijn:

  1. De prestatie van het casco van het gebouw. En de maximale energiebehoefte in kWh per mgebruiksoppervlak per jaar, zoals de isolatiewaarde.
  2. Het aandeel fossiele energie in het energiegebruik, zoals verbruik en opwek van eigen installaties
  3. Het aandeel hernieuwbaar op te wekken energie.

De drie normen die het uitgangspunt voor alle nieuwbouw worden zijn:

 

 

Het ontwerp van de nieuwe verordening Fysieke leefomgeving Zaanstad ligt nu ter inzage. Wilt u papieren stukken inzien, vult u dan het contactformulier op de website van de gemeente in, dan wordt contact met u opgenomen. Iedereen mag een zienswijze indienen. Dat kan per e-mail aan [email protected] Volgens de planning zal de gemeenteraad de gewijzigde verordening op 17 december vaststellen.

 

Reacties