Aantal nieuwe coronagevallen weer boven de duizend

Foto: Facebook / Erik Honingh

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 1329 nieuwe meldingen van bevestigde gevallen gekregen. Vorige week waren het er 987, een week eerder 534 en de week daarvoor 432. In Zaanstad waren er afgelopen week achttien nieuwe gevallen en één ziekenhuisopname. Per 100.000 inwoners zijn er 11,5 ziek.

Het aantal gemelde ziekenhuisopnames steeg van negentien naar 23 en het aantal doorgegeven sterfgevallen van zeven naar negen. De cijfers komen soms met wat vertraging binnen bij het RIVM. Tussen de nieuwe meldingen kunnen dus gevallen van langer geleden zitten. Het reproductiegetal dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt steeg ook. Het is nu 1,40. Dat betekent dat 100 coronapatiënten gemiddeld 140 anderen besmetten, die op hun beurt 196 mensen ziek maken. Vorige week was dit getal 1,29. De manier van berekenen betekent dat het ook net iets hoger of iets lager kan zijn. Die bovengrens van die foutmarge is in de afgelopen week niet veranderd. ‘Dat geeft aan dat de situatie weinig veranderd is in een week tijd,’ aldus het RIVM.

Uitbreiding aantal besmettingen

Als het reproductiegetal boven de één is, breidt het virus zich uit. Is het getal lager dan dat dan dooft de uitbraak langzaam uit. In februari en maart, toen het virus in Nederland opdook en in korte tijd veel mensen ziek werden, lag het reproductiegetal rond de twee. In Noord- en Zuid-Holland stijgt het aantal besmettingen. In Zuid-Holland zijn in de afgelopen twee weken 1024 nieuwe gevallen gemeld. De regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Midden- en West-Brabant hadden omgerekend naar het aantal inwoners de meeste positieve tests in de afgelopen weken. In het noorden van het land blijft het aantal coronagevallen laag.

Vaker jongeren

Het aantal nieuwe gevallen onder jongeren neemt sterker toe dan bij ouderen. Vooral onder twintigers en dertigers is een stijging te zien. Bij 70-plussers blijft het aantal nieuwe gevallen laag. Volgens het RIVM zijn er 133 lokale uitbraken tegen 96 vorige week. Bij zo’n cluster kunnen minstens drie gevallen met elkaar in verband worden gebracht. De meeste clusters ontstaan thuis, wanneer gezinsleden of andere huisgenoten elkaar aansteken. Maar volgens het RIVM stijgt ook ‘het aantal besmettingsclusters dat het gevolg is van contact met overige familie, vrienden, feestjes, met collega’s of door andere vrijetijdsbesteding’.

Tussen 20 en 26 juli hebben 111.764 mensen zich laten testen. Een week eerder deden 88.886 mensen dat. Het percentage positieve gevallen bleef gelijk, op één procent. Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus nu vastgesteld bij 53.374 mensen. Van hen werden 11.919 opgenomen in ziekenhuizen. Het officiële dodental staat nu op 6145.

Mondkapjes

Het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus komt pas later met een advies over een mondkapjesplicht. Volgens het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid komt dat er in ieder geval nog niet vandaag of morgen. Het OMT is vandaag opnieuw bijeen gekomen om te praten over het nut van mondkapjes tegen corona. Het is nog niet duidelijk wanneer het advies er wel ligt en hoe het naar buiten wordt gebracht. Eerder gebeurde dit tijdens persconferenties met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, maar inmiddels is het zomerreces aan de gang.

Omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland is toegenomen sinds er een aantal coronamaatregelen zijn versoepeld drong de Tweede Kamer erop aan het OMT naar een mondkapjesplicht te laten kijken. Ook gaat het onderzoeken of reizigers die vanuit een coronabrandhaard naar Nederland komen getest kunnen worden als ze nog geen klachten hebben. Het kabinet bekijkt op verzoek van de veiligheidsregio’s of de quarantaineregels aangescherpt moeten worden.

Reacties