Advies om nieuwe islamitische basisschool toe te staan

Foto: Pixabay / Clker Free Vector Images

Belangenbehartiger voor het islamitisch onderwijs ISBO adviseert de raad om de aanvraag van Stichting SIO Noord-Holland voor de vestiging van een tweede islamitische basisschool in Zaanstad te honoreren. Over een tweede aanvraag van Stichting Sahar is de Islamitische Schoolbesturen Organisatie minder enthousiast: die stichting is er niet bij aangesloten en de werkwijze is er onbekend.

De ISBO is 29 jaar geleden opgericht en is erkend door het ministerie van Onderwijs, de PO-Raad, de VO-Raad, de Onderwijsraad en de Inspectie van het Onderwijs. De organisatie hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs en de inrichting van de scholen op bestuurlijk niveau, schrijft ze nu in een brief aan de gemeenteraad. ‘Om dit te waarborgen onderschrijven onze leden de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en het door de ISBO opgestelde Handvest Goed Bestuur en Kwaliteit Islamitisch Onderwijs. De code en het handvest hebben ervoor gezorgd dat op dit moment het islamitisch onderwijs in Nederland er zeer goed voor staat. De governancestructuur van de leden is op een professionele manier vormgegeven waarbij het belang van het kind voorop staat. Daarnaast behoren de resultaten van de islamitische scholen tot het beste van Nederland. Dit blijkt niet alleen uit de Cito-scores maar wordt ook bevestigd door het jaarlijks scholenonderzoek van RTL Nieuws,’ aldus directeur Gökhan Çoban.

Burgerschap

Islamitische scholen scoren ‘buitengewoon goed’ als het gaat om burgerschap, betoogt hij op grond van een rapport van de onderwijsinspectie uit maart dit jaar. Het lidmaatschap van de ISBO betekent dat schoolbesturen voldoen aan strikte voorwaarden wat betreft good governance en het handvest. Stichting SIO Noord-Holland is sinds haar oprichting aangesloten bij de ISBO en heeft de afgelopen jaren ‘ruimschoots voldaan’ aan de kwaliteitseisen. Over haar IBS Elif in Hoorn schreef de inspectie onder meer dat de school in het onderwijs ‘herkenbaar en actief duidelijk maakt dat andere keuzes gemaakt kunnen worden (dan de islamitische leer voorschrijft, red.) en dat een verdraagzame opstelling naar andere mensen geboden is’. De school heeft ook enkele niet-islamitische leerlingen.

Geen kennis

‘Het is gebleken dat Stichting SIO Noord-Holland in staat is om een islamitische school op een kwalitatieve wijze te besturen en invulling te geven aan kwalitatief goed onderwijs binnen uw gemeente. Daarnaast heeft een check van de bestuurders ons laten zien dat er geen bezwaren zijn om zitting te nemen in een dergelijk schoolbestuur,’ schrijft Çoban. De tweede aanvraag voor een nieuwe islamitische basisschool komt van de Stichting Sahar uit Zaandam. ‘Over Stichting Sahar kunnen wij op dit moment niet oordelen omdat ze niet zijn aangesloten bij de ISBO. Ook heeft de stichting zich niet gemeld als kandidaat lid.’

Het is volgens Çoban gebruikelijk dat een nieuwe stichting zich in een vroeg stadium bij de ISBO meldt. ‘Een snelle screening van de KvK-inschrijving leert ons dat de Sahar bestaat uit drie vrouwelijke bestuurders waarvan enkele affiniteit en ervaring hebben met onderwijs vanuit de praktijk. We hebben bij geen van deze bestuurders ervaring op bestuurlijk niveau binnen het onderwijsveld geconstateerd.’

Reacties

Cookieinstellingen