Geen centraal eindexamen, toch een volwaardig diploma

Niets is dit voorjaar zoals het eerder was.
Foto: Wikimedia / Henk van D.

De centrale examens voor VMBO-, Havo- en VWO-leerlingen gaan dit jaar niet door. De schoolexamens bepalen of leerlingen hun (volwaardige) diploma halen. Dat heeft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vandaag besloten.

Slob roept scholen op om in lijn met de verscherpte coronamaatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand af te nemen. Ze krijgen daarvoor tot begin juni de tijd. Het schoolexamen is de verzameling toetsen en opdrachten voor de bovenbouw die meetellen voor het eindcijfer. De leerlingen hebben verreweg de meeste al achter de rug. Gisteravond voerden de VO-raad – een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs – en enkele onderwijsbonden de druk op de minister om in te grijpen op. De VO-raad stelt nu dat er door het schrappen van de centrale examens ruimte ontstaat voor de scholen om tot het eind van het schooljaar de resterende examens goed en veilig te organiseren.

Reacties