Tweede parkeerplaats gehandicapten bij station in Assendelft

Foto: Google Street View

Er komt op verzoek van gebruikers een tweede gehandicaptenparkeerplaats voor treinreizgers op de Rangeerder in Assendelft. Bij de taxistandplaats is nu slechts één plek beschikbaar.

Bij het station Krommenie – Assendelft zijn aan de westkant van het spoor twee plekken voor autodates en drie standplaatsen voor taxi’s, naast een zone voor halen en brengen. Waar de tweede gehandicaptenplek precies komt staat niet in het verkeersbesluit van het college. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken tegen het besluit bij burgemeester en wethouders, Postbus 2000, 1500 GA in Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, telefoonnummer, handtekening en de motivering van de bezwaren. Het kenmerk van het besluit is 2020 3108.

Reacties