Nieuwbouw vervangt krot aan Zuideinde 244 Westzaan

Foto: Gemeente Zaanstad

De seinen staan wat het college betreft op groen voor de bouw van een vrijstaande woning aan het Zuideinde 244 in Westzaan. De vervallen woning die daar stond is onlangs gesloopt. De hooimijt die erachter stond was al eerder verdwenen, maar komt in een nieuwe gedaante terug.

Omdat het geplande huis groter wordt dan zijn voorganger moet voor het bouwplan het bestemmingsplan worden aangepast. De nieuwbouw is gebaseerd op de oorspronkelijke bebouwing en draagt volgens het college bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het lint in Westzaan. Gelet op het toekomstige gebruik als ‘wonen met tuin’ zijn er vanwege de relatief hoge loodgehaltes in de grond risico┬┤s voor de gezondheid en is sanering noodzakelijk. De tuin moet een duurzame verharding of een leeflaag krijgen. In de eventuele vergunning voor de bouw zullen hiervoor voorwaarden worden opgesteld. De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor het bouwproject.

Dit vervallen pandje is inmiddels gesloopt.

De Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad was lovend over het plan, met enkele kanttekeningen: ‘De commissie heeft veel waardering voor de ambitie en de uitwerking. Het tussenlid dat het voorste huis met de kapberg verbindt, dient lager te zijn en onder de goot van het huis aan te sluiten. De dakrand kan daarbij veel ranker te zijn. De commissie adviseert om de ramen bij de voorste woning eruit te laten zien als verticale schuiframen. De roeden in de ramen van de kapberg zijn qua stijl niet echt nodig. De commissie ziet graag enkele beeldbepalende details en een duidelijk suggestie voor de inrichting van de buitenruimte, inclusief een eventuele buitenberging.’Deze opmerkingen zijn verwerkt in het huidige bouwplan.

Reacties