Nieuw pand voor techniekopleidingen VMBO in Zaandam

Foto: Pixabay / Mohamed Hassan

Naast de locatie van het Regio College aan de Cypressehout komt er aan de Aris van Broekweg een nieuw pand voor de ZaanCampus, een samenwerking tussen opleiders, bedrijven en overheid om het tekort aan technisch personeel aan te pakken en te zorgen dat jongeren, zij-instromers en werknemers goed opgeleid zijn en blijven. Daar gaat echter geen Hogeschool voor de Handen bij horen, zoals een raadsmeerderheid wenste.

Aan de Aris van Broekweg in Zaandam worden de metaalopleider Tetrix Techniek, de landelijke techniekopleider ROVC en een ruimte voor het VMBO om ondersteunde technieklessen te volgen gevestigd. Samen met energieleverancier Engie wordt ervoor gezorgd dat het pand de modernste technieken en installaties krijgt. Er komen opleidingen  voor de huidige en toekomstige beroepen binnen de regionale food-, proces- en maakindustrie. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft afgelopen december 3,7 miljoen euro uitgetrokken voor het technisch VMBO om ervoor te zorgen dat de verschillende opleidingen beter op elkaar aansluiten. Dit bedrag is eenmalig uitgekeerd aan de scholenkoepel OVO Zaanstad en is bestemd voor de komende vier jaar. Daarbovenop steken regionale bedrijven er ook nog eens 600.000 euro in.

Van overheid naar bedrijfsleven

Het geld wordt onder andere besteed aan het promoten van techniekopleidingen onder VMBO-leerlingen via een Escape Room Experience, het Promotie Event Techniek Zaanstad en door middel van proeflessen. Leraren van het VMBO krijgen de mogelijkheid om vaker stage te lopen bij bedrijven om zo hun praktijkkennis actueel te houden. Het project Zaancampus ging in juni vorig jaar van start en in september is het voorzitterschap van het Kernteam ZaanCampus door de wethouder overgedragen aan het bedrijfsleven. De directeur van Olam Cocoa heeft deze rol overgenomen.

Houtbewerking

In het coalitieakkoord staat dat het college inzet op goed onderwijs voor beroepen in de techniek en bouw, een Hogeschool voor de Handen. In juli vorig jaar nam de raad een amendement aan om uit te zoeken in hoeverre de Zaancampus zou kunnen worden uitgebreid met een houtbewerkingsopleiding, gezien het belang om de rijke Zaanse traditie van ambachtelijkheid in alle sectoren te bewaren en toekomstbestendig te maken. Het college constateert nu dat op vijf minuten lopen van station Amsterdam Sloterdijk de beste hout- en meubileringsvakschool van Nederland gevestigd is, het HMC. ‘Vanuit macrodoelmatigheid is daarom geconcludeerd dat het niet doelmatig is om een nieuwe houtbewerkingsopleiding in Zaanstad te starten.’ Wel wordt nog bekeken of het HMC de opleiding tot montagemedewerker houttechniek die nu alleen in Rotterdam beschikbaar is ook naar Amsterdam kan halen, om in de opleidingsbehoefte van Zaanse bedrijven te voorzien.

Enorme kansen

In een persbericht zegt wethouder Gerard Slegers: ‘De kansen voor jongeren op een baan in de techniek zijn enorm, er is veel vraag bij bedrijven maar weinig aanbod van (geschoold) personeel. Met de ZaanCampus spelen we daarop in. Dit gebeurt op regionaal niveau en levert goede resultaten op zoals bij het Fieldlab Robotica waar jongeren en werkenden ervaring opdoen met robotica in de agrarische sector en zorg. We moeten onze krachten blijven bundelen en innoveren, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij Brainport.’ De opleidingen metaal & metalektro (Regiocollege in samenwerking met Tetrix) en procestechnologie (Regio College in samenwerking met de Food Proces Tech Campus zijn momenteel gevestigd aan het Jonkerplantsoen in Kogerveld. In verband met de voorziene woningbouw daar moeten beide opleidingen uiterlijk 1 januari 2022 een nieuw onderkomen hebben gevonden.

 

 

 

Reacties