Deelnemers aan proef voor minder files rond Amsterdam gezocht

Foto: Google Street View

Er komt een proef om verkeer rondom Amsterdam beter door te laten rijden. Bij dreigende files krijgen automobilisten via het navigatiesysteem op tijd een alternatieve route aangeboden. Het verkeer wordt dan beter gespreid over het totale wegennet, waardoor er minder files ontstaan. Voor het experiment worden testers gezocht.

Navigatieadviezen worden nu gebaseerd op het vermijden van files die er al staan. In de proef van Be-Mobile (Flitsmeister), TomTom en Brand MKRS (Livecrowd Mobility) wordt vooruitgekeken om proactief advies te geven. Daarvoor moet door de wegbeheerders en de betrokken marktpartijen nauw worden samengewerkt. Zij delen hun beschikbare informatie en voegen deze samen om zo een volledig en accuraat beeld van de actuele verkeerssituatie te krijgen. Deze real-time verkeersinformatie wordt gecombineerd met data uit het verleden, om de kans op file in de komende vijftien tot 30 minuten te berekenen. Zodra er kans op een file uit de analyse komt, krijgen testgebruikers via hun navigatie een alternatieve route voorgesteld.

Meedoen gemakkelijk

Automobilisten staan dus niet alleen zelf minder tijd in de file, maar dragen ook bij aan het verminderen van files op andere routes. En minder files betekent minder uitstoot,’ zegt Gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit Adnan Tekin op de website van de provincie. ‘Het gaat hier om een proef waarmee we de publiek – private samenwerking uitproberen en real-time data delen en verwerken tot gezamenlijke routeadviezen.’ Weggebruikers die regelmatig in de Amsterdamse regio rijden, kunnen zich aanmelden als testgebruiker via socrates2.org/amsterdam. Na de registratie ontvangen zij een instructie van de navigatiedienstverlener over wat ze moeten doen of installeren op hun telefoon om de nieuwe dienst te kunnen testen. Testgebruikers ontvangen een aantal korte enquêtes waarin gevraagd wordt naar hun ervaringen met de verbeterde navigatiediensten. De proef loopt van december tot de zomer van volgend jaar.

Ook elders proeven

De proef maakt deel uit van het Europese project Socrates 2.0. Behalve in Amsterdam zijn er ook proeven in Antwerpen, Kopenhagen en München. Het vernieuwende van het project is niet alleen de technische realisatie van de navigatiediensten, maar vooral ook de manier van samenwerken. De publieke en private partners in het project willen inzicht krijgen in hoe zij de samenwerking het beste kunnen organiseren en of deze samenwerking daadwerkelijk leidt tot verbeterde diensten voor weggebruikers.

Reacties