Ernstige bodemvervuiling op negen plekken risico voor de natuur

Het Herderskindpad in Zaandijk, op de grens met Wormerveer.
Foto: Google Street View

Het Eiland Bloemendaal in Wormerveer, Weiver 88 in Krommenie, Middel 228 en De Reef IV in Westzaan, het Herderskindpad en twee papiermolens in het Guisveld in Zaandijk, Westerkoog en het Westzijderveld in Koog aan de Zaan en de Pro Patriastraat 1 in Zaandam zijn ernstig vervuilde plekken die een risico voor de aanwezige natuur vormen. NH Nieuws meldt dat in het artikel Ernstig vervuilde grond op 57 locaties in de provincie niet onder controle en de SP stelt er schriftelijke vragen over.

NH Nieuws ontleende de informatie onder meer aan het artikel Na honderd dagen zoeken is het overzicht van ernstig vervuilde locaties nog niet compleet op de website van Follow the Money. Alle genoemde plekken in Zaanstad vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en in alle gevallen gaat het om risico’s voor de natuur. Aan de Pro Patriastraat in Zaandam geldt ook nog een verspreidingsrisico.

SP-steunfractielid Anna de Groot heeft nu aan het college gevraagd of alle genoemde ernstig vervuilde bodemlocaties bij de gemeente in beeld zijn en hoe dat zit met de gebruikers en eventuele bewoners. Ze wil bovendien weten of er nog meer van dergelijke plekken zijn en of de gemeente zich heeft gehouden aan de verplichtingen die zij is aangegaan door het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 te tekenen. Daar hoort onder andere bij dat jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over de staat van de bodem.

Bron: NH Nieuws

Volgens Follow the Money gaat het in Zaanstad vooral om risico’s voor de natuur en de SP wil dat graag per gebied nader uitgewerkt zien, met een overzicht van maatregelen die deze risico’s beperken of elimineren. Wat de Pro Patriastraat in Zaandam betreft vraagt De Groot wat de mogelijke verspreiding van de vervuilende stoffen in de bodem teweeg zal brengen. Zaanstad heeft van het Rijk in totaal 9.329.092 euro gekregen voor bodemsaneringen en een overzicht van de wijze waarop dat geld besteed is zou ook welkom zijn.

Reacties