Op weg naar maximaal 3650 inwoners met bijstand eind 2020

Foto: Pexels

Steeds minder inwoners van Zaanstad zijn afhankelijk van bijstand. De gemeente is daarmee goed op weg om de doelstelling te halen dat eind 2020 maximaal 3650 gezinnen een bijstandsuitkering ontvangen. De instroom blijft laag en de uitstroom neemt toe.

Wethouder Natasja Groothuismink is tevreden, aldus een persbericht: ‘Zaanstad wil dat iedere inwoner naar vermogen en op eigen wijze meedoet in de samenleving. Mensen die (nog) geen betaald werk hebben, willen we op weg helpen naar betaald werk of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Want een stabiele financiële situatie en zicht op verbetering is de basis voor een zelfstandig leven.’ De wethouder van Rosa noemt het ‘bemoedigend’ dat ook mensen die al langere tijd een uitkering hebben, nu een redelijke kans hebben om een baan te vinden. Er is niet onderverdeeld in leeftijdsgroepen, waardoor onduidelijk blijft of ook oudere inwoners evenredig meedelen in de kansen de gemeentelijke aanpak en de goed draaiende economie bieden. Het algemene landelijke beeld is dat oudere werklozen nog steeds de grootste moeite hebben om (nieuw) betaald werk te vinden.

In de aanpak Werk of meedoen roept gemeente sinds april 2018 inwoners met een bijstandsuitkering op om verschillende opties te bespreken: begeleiding naar betaald werk of andere mogelijkheden zoals een training via Werkom en participatiemogelijkheden via het Sociale Wijkteam naar vrijwilligerswerk. Ook wordt de rechtmatigheid van de uitkering gecontroleerd. Momenteel stroomt 40 procent van de ontvangers van bijstand uit naar werk en acht procent omdat zij den onrechte een uitkering blijken te hebben. In de categorie ‘anders’ zitten redenen zoals verhuizen, gaan samenwonen, pensioen of overlijden.

Reacties

0