Brugfunctionarissen begonnen in Poelenburg en Peldersveld

De nieuwe medewerkers.
Foto: Gemeente Zaanstad

Zes zogenoemde brugfunctionarissen zijn sinds begin deze maand aan het werk op de basisscholen in Poelenburg en Peldersveld. Binnenkort volgt nog een zevende. Hiermee investeren de gemeente en de Zaanse schoolbesturen Agora, Zaan Primair en de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad in het terugdringen van onderwijsachterstanden in de twee wijken.

Leraren moeten bovendien door de inzet van de brugfunctionarissen meer tijd krijgen om zich te richten op lesgeven. Samen zetten we echt stappen om alle Zaanse kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven,’ laten de samenwerkende schoolbesturen in een persbericht weten. ‘We verwachten dat de inzet van de brugfunctionarissen ervoor zorgt dat het contact tussen de ouders en de school beter wordt.’ Beoogd wordt onder meer dat ouders hun kinderen beter gaan ondersteunen.

Cultuurverschillen overbruggen

De nieuwe medewerkers beginnen met een inwerkperiode waarin ze kennis maken met de scholen, kinderen, ouders en partners in de wijken zoals de Jeugdteams, de Sociale Wijkteams en de politie. Daarna gaat op elke basisschool een brugfunctionaris aan de slag. Zij hebben de opdracht om het cultuurverschil tussen ‘school’, ‘thuis’ en de wijk te overbruggen. Wethouder van Onderwijs Gerard Ram noemt het ‘heel belangrijk’ om kinderen te helpen die opgroeien in ‘een lastige omgeving’. ‘Wij willen ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen op een goede toekomst en met de brugfunctionarissen denken we dat hierin een stap gezet kan worden.’

Grote achterstanden

Analyses leren dat in Poelenburg en Peldersveld de kans op het oplopen van een onderwijsachterstand het grootst is. Zo zijn de zeven basisscholen van Poelenburg en Peldersveld goed voor 45 procent van de totale onderwijsachterstand in het basisonderwijs in Zaanstad. De gemeente heeft samen met de onderwijsbesturen voor het basisonderwijs, de kinderopvangorganisaties Tinteltuin en Babino, het Centrum Jong, het Jeugdteam Poelenburg-Peldersveld en het Sociaal Wijkteam het plan opgesteld om hier wat aan te doen. Het plan richt zich op kinderen in de levensfase van vóór de geboorte tot het einde van de basisschool en op hun ouders.

'

Reacties

article
34733
Ondersteuning op scholen om cultuurverschillen te overbruggen
Zes zogenoemde brugfunctionarissen zijn sinds begin deze maand aan het werk op de basisscholen in
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/34733/brugfunctionarissen-begonnen-in-poelenburg-en-peldersveld/
2019-06-12T11:51:22+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/06/12114813/brugfunctionatissen.jpg
Actueel