Meer geld gemeente naar Zaanse Stichting Dierenzorg

Het asiel aan de Doctor H.G. Scholtenstraat 36 in Zaandam.
Foto: Google Street View

Zaanstad gaat de overeenkomst met de Zaanse Stichting Dierenzorg actualiseren en de vergoedingen aanpassen omdat de stichting structureel te weinig geld krijgt om haar wettelijke taken uit te voeren. De bedragen zijn sinds 2015 niet geïndexeerd. Maar de stichting heeft in de periode 2015 -2017 wel te maken gekregen met een jaarlijkse stijging van rond acht procent wat betreft het aantal op te vangen dieren.

Verder is het aandeel gevaarlijke zwerfhonden en zwerfhonden met een gedragsprobleem bij de opvang de laatste jaren toegenomen, zo schrijft de gemeente in het concept van een nieuwe beleidsnota voor dierenwelzijn. ‘Door het grotere aantal op te vangen dieren en het hogere aandeel probleemhonden zijn de opvangkosten toegenomen bij Dierenzorg. De organisatie is bezig met een noodzakelijke professionaliseringsslag. Het blijkt onmogelijk zo’n 139 vrijwilligers door andere vrijwilligers aan te laten sturen. Hier is kennis van zaken en continuïteit voor nodig. Dit noodzaakt Dierenzorg om enkele betaalde krachten in dienst te nemen en dat brengt extra kosten met zich mee.’

Slepend probleem

Dierenzorg trok al in 2017 in een brief aan de gemeenteraad aan de bel over de onmogelijkheid om in het bestaande model verder te werken en luidde de alarmbel over de steeds grotere moeite die het kost om vrijwilligers aan te trekken. De taken van Dierenzorg zijn de laatste jaren uitgebreid, omdat zij naast wettelijke taken ook maatschappelijke taken uitvoert zoals het vervoeren van gewonde wilde dieren, het opvangen van honden en katten die zijn afgestaan of die door verwaarlozing of een gebrek aan opvoeding voor langere tijd in het asiel moeten blijven voordat ze herplaatst kunnen worden. De wettelijke taken van de gemeente die deze heeft uitbesteed aan Dierenzorg zijn:

  • De plicht tot opvang en vervoer van gevonden dieren (Burgerlijk Wetboek);
  • De plicht tot opvang en vervoer van dieren bij huisontruimingen, arrestaties en gedwongen opname van de eigenaar (Algemene Wet Bestuursrecht);
  • De plicht tot ondersteuning van brandweer en politie bij calamiteiten (Wet veiligheidsregio’s).

Dierenambulance

De dierenambulance van de Zaanse Stichting Dierenzorg biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde huisdieren, zwerfdieren en in het wild levende dieren (vogels, egels, vossen en dergelijke) in de Zaanstreek. Dit gebeurt na meldingen van particulieren of in opdracht van de brandweer of de politie. De dierenambulance is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. De meldkamer ontvangt duizenden telefoontjes per jaar over weggelopen huisdieren, meldingen van aangereden dieren, dode dieren, zwerfdieren en dierenmishandeling. Er wordt jaarlijks gemiddeld 3500 maal hulp verleend aan dieren in nood – dat is zo’n negen keer per etmaal. De receptie van Dierenzorg en de dierenambulance is dagelijks overdag en ‘s avonds geopend. Ongeveer 70 procent van alle hulpverlening van de dierenambulance betreft dieren zonder eigenaar: dieren uit de natuur en zwerfdieren.

Dierenzorg beschikt over twee volledig uitgeruste dierenambulances en een dierentaxi. De ambulance brengt gevonden huisdieren naar de Zaanse Stichting Dierenzorg. Wilde dieren (waaronder vogels) worden naar de wildopvang in Krommenie gebracht. De ambulance haalt ook dode dieren van straat en haalt ze – tegen een vergoeding – op bij dierenartsen. De dierenambulance brengt wekelijks op woensdag kadavers naar de huisvuilcentrale van HVC. HVC betaalt geen vergoeding aan de dierenambulance.

Impulsaankopen

De impulsieve aanschaf van een huisdier vormt een groot probleem in de Zaanstreek, zo staat in de beleidsnota. ‘Mensen schaffen een huisdier aan als modeartikel en denken niet goed na over de verantwoordelijkheden die je als eigenaar van een dier hebt en de kosten en het werk die dat met zich meebrengt. De impulsief aangeschafte huisdieren worden vaak gedumpt en het dier komt, al dan niet via de dierenambulance, terecht bij de opvangcentra of kinderboerderijen.’ Een betere voorlichting moet een einde maken aan dergelijke impulsaankopen.

Wildopvang Krommenie

Het voormalige VOCZ Opvangcentrum voor dieren uit de vrije natuur maakt sinds 1 januari 2018 deel uit van de landelijke Dierenbescherming. Het voormalige vogelopvangcentrum in Krommenie is omgevormd tot een regionaal opvangcentrum voor dieren uit de vrije natuur. De nieuwe naam is Wildopvang Krommenie. Er worden vogels, egels, hazen en konijnen die verweesd, ziek of gewond zijn behandeld tot ze terug kunnen  naar hun natuurlijke habitat. Dieren die het niet redden worden geëuthanaseerd. De wildopvang vangt jaarlijks rond 4000 wilde dieren op en dat aantal groeit. Het centrum krijgt een vergoeding voor zijn diensten van alle dertien gemeenten in de regio: Zaanstad, Oostzaan, Wormerland, Heemskerk, Beverwijk, Castricum, Uitgeest, Alkmaar, Velsen, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest en Langedijk. Op dit moment wordt geen uniforme vergoeding verstrekt en wordt die niet door alle gemeenten geïndexeerd. Zaanstad is met de opvang in gesprek over een nieuwe overeenkomst. Ook de opvang en het vervoer van in het wild levende inheemse diersoorten is een wettelijke verplichting, op grond van de Wet natuurbescherming.

 

Reacties