Plan voor verdiepte Westerkoogweg laat VVD achter met vragen

Foto: Google Street View

De VVD is bezorgd dat een plotseling opgedoken plan om de Westerkoogweg te verlengen en verdiept aan te leggen tot aan de rontonde de openstelling van busbrug De Binding kan vertragen. Westerkoger K. Kos bracht het onderwerp tijdens de inspraakronde op 9 mei in in de raadsvergadering en sprak van een investering van negen miljoen euro en de afbraak van de woningen van de Prinsenstichting om het plan te kunnen realiseren.

Dit plan duikt op op het moment dat er grootschalige werkzaamheden aan de gang zijn bij De Binding om die brug tussen Westerwatering en Westerkoog dag en nacht voor alle verkeer te kunnen openstellen. Er komen onder meer rontondes aan beide kanten en de maximumsnelheid op de rondweg in Westerkoog (Wildeman en Glazenmaker) wordt waar wenselijk teruggebracht tot 30 kilometer per uur. Gezien de samenloop van het nieuwe plan en de voorbereiding van de algehele openstelling van de busbrug wil raadslid Tjeerd Rienstra nu van het college weten uit wiens koker het plan voor de verdiepte weg komt, of de gemeente ambtelijk betrokken is geweest bij de totstandkoming ervan en of het college even verrast was als zijn fractie.

Tijdschema

De VVD is van mening dat los van wat wij van dit Westerkoogwegplan vinden, de prioriteit zowel financieel als qua uitvoering bij de openstelling van De Binding moet liggen en dat deze geen verdere vertragingen mag oplopen,’ aldus Rienstra in schriftelijke vragen. Hij ziet graag bevestigd dat het plan dat door Kos naar voren is gebracht geen invloed zal hebben op het tijdschema voor de volledige openstelling van De Binding. En daarover gesproken: loopt alles volgens de initiële planning en wanneer is de openstelling een feit?

 

 

'

Reacties

article
33458
VVD bezorgd over uitstel openstelling De Binding wegens nieuw plan
De VVD is bezorgd dat een plotseling opgedoken plan om de Westerkoogweg te verlengen en
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/33458/plan-voor-verdiepte-westerkoogweg-laat-vvd-achter-met-vragen/
2019-05-16T13:33:57+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/05/16132034/verlengen.png
Actueel